Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Dolegliwości chorobowe seniorów

lekarstwa dla seniora

Wybrane choroby polekowe

dr Joanna Plak

Choroby polekowe są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji pacjentów. Seniorzy, z racji wielości chorób i przyjmowanych leków, są w szczególności narażeni na ich wystąpienie. W niniejszym artykule zostaną pokrótce scharakteryzowane cztery choroby polekowe, występujące u osób w dojrzałym wieku.

Jedną z częstszych chorób polekowych w grupie seniorów jest parkinsonizm polekowy.

Czytaj więcej...

Dariusz Stola laureatem nagrody im. Ireny Sendlerowej 2020.

Dariusz Stola

San Fracisco 12 maj 2020 rok – Taube Philanthropies mianował tegorocznym laureatem Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej prof. Dariusza Stolę, byłego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ten wybitny historyk został uhonorowany za wizjonerskie zarządzanie Muzeum POLIN - prestiżową i złożoną instytucją publiczną na światowym poziomie. Niezwykłe sukcesy muzeum były wychwalana i honorowane przez całą kadencję prof. Stoli od marca 2014 roku do lutego 2019 roku.

Czytaj więcej...

Czy gmina może wprowadzić zakazy korzystania z wody

susza 2020

Jednym z najważniejszych obszarów adaptacji do zmian klimatu jest zabezpieczenie zasobów wody, zwłaszcza pitnej. Na tle państw Unii Europejskiej, Polska wyróżnia się stosunkowo niewielkimi zasobami wód, niska jest również efektywność ich użytkowania. Mniejszymi rezerwami dysponują jedynie Czechy, Cypr i Malta.

Czytaj więcej...

Zapotrzebowanie w Polsce na specjalistyczną opiekę Seniorów

dom opieki Katowice

 Ocena zależności od opieki - skala CDS

dr Joanna Plak

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane narzędzie (skala CDS) umożliwiające ocenę zależności od opieki nie tylko pacjentów przebywających w szpitalach, ale także pacjentów przewlekle chorych, przebywających w środowisku domowym. Dzięki niemu możliwe jest samodzielne, wstępne określenie zapotrzebowania na (specjalistyczną) opiekę.

Czytaj więcej...

Teledysk promujący zbiórkę dla Mali bracia Ubogich.

mbU kwiecien 2020

Zespół nastroje we współpracy ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich przygotował wyjątkowy teledysk do piosenki “Nie ma mnie przy tobie”. Został on zrealizowany przy wsparciu kilkunastu operatorów dronów z różnych polskich miast. Puste ulice, zazwyczaj zatłoczone i tętniące życiem oraz portrety starszych osób, które zostały bezpiecznie uchwycone w oknach swoich mieszkań, pokazują odbiorcom, że codzienność wielu starszych osób jest często tak przepełniona samotnością, że przypomina życie w kwarantannie w czasie epidemii.

Czytaj więcej...

Seks w starszym wieku

erotica seniorzy 1

Zaburzenia seksualne u seniorów

dr Joanna Plak

Seksualność wieku senioralnego to istotny chociaż niedostatecznie omówiony temat. Naukowcy zajmujący się tą tematyką dowodzą, że aktywność seksualna jest uwarunkowana wiekiem, stanem zdrowia oraz płcią. Bardziej aktywni seksualnie są mężczyźni, deklarując zainteresowanie różnymi formami sexu do późnej starości (powyżej 90 lat).

Należy podkreślić, że sex wieku senioralnego napotyka na liczne przeszkody, składające się na zaburzenia seksualne (trwające minimum pół roku i powodujące znaczne cierpienie u partnerów).

Czytaj więcej...

Rodzina na kwarantannie

rodzina na kwarantannie

Jak zrobić żeby wszyscy wyszli z tego bez szwanku. Praca, nauka, zabawa, gotowanie, sprzątanie i oczywiście budowanie relacji rodzinnych. Wszystko to zintensyfikowane i ograniczone do przestrzeni naszego M. Brzmi to jak… byśmy znaleźli się na ułamek sekundy przed wielkim wybuchem. Czy istnieją jakieś sposoby by uczynić ten trudny czas - wartościowym dla wszystkich?

Czytaj więcej...