Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Ćwicz swój oddech. Co daje oddychanie przeponowe?

cwiczenia oddechowe

Oddychanie przeponowe sprawia, że pobieramy 10 razy więcej tlenu niż przy płytkim oddechu wykonanym klatką piersiową. Oddychać przeponą można się nauczyć - wymaga to jednak nietrudnego, choć koniecznie regularnego treningu. Dzięki temu już po dwóch, trzech tygodniach do płuc pobierać będziemy dużo więcej powietrza. 

Czytaj więcej...

Starzejące się społeczeństwa w Polsce i w Europie.

Starzejace sie spoleczenstwo

Z danych UE wynika, że liczba osób starszych będzie rosła coraz bardziej dynamicznie. Już teraz populacja 65+ stanowi 20 proc. całego społeczeństwa UE, a do 2070 roku będzie stanowić 30 proc. *1 Według prognoz udział osób 80+ w społeczeństwie wzrośnie do 2070 r. dwukrotnie, a liczba osób potrzebujących opieki długoterminowej wyniesie 23,6 mln w 2030 r. i 30,5 mln w 2050 r. Dla porównania jeszcze pięć lat temu było ich 19,5 mln. Jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze starzejącym się społeczeństwem? Komisja Europejska rozpoczęła debatę polityczną na ten temat. Konsultacje publiczne potrwają 12 tygodni.

Czytaj więcej...

Porady, szkolenia, informacje dla opiekunów i asystentów seniora

Praca pomoc seniorom

Wsparcie opiekunów seniorów – badanti. Dobre praktyki z regionu Emilia Romagna.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Wiele rodzin w regionie Emilia Romagna korzysta ze wsparcia badanti w opiece domowej nad swoimi seniorami. Pracę w charakterze badanti wykonują w większości wypadków kobiety pochodzące spoza Włoch, często słabo posługujące się językiem włoskim lub w ogólne go nie znające, nie mające informacji na temat przysługujących im praw, zasilające szarą strefę na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Narastający problem przemocy domowej wobec seniorów

przemoc domowa old man 1

Różne oblicza przemocy wobec seniorów

dr Joanna Plak

Przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem wstydliwym, o którym mówi się niechętnie. Nie można go jednak bagatelizować, ponieważ rokrocznie rośnie liczba ofiar przemocy domowej, które ukończyły 60 rok życia. Czas pandemii i związany z nim lockdown sprzyjają eskalacji tego zjawiska.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje przemocy wobec seniorów:

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom I

Warszawa lazienki park

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.I

dr Joanna Plak

Wiele inicjatyw na rzecz seniorów w Warszawie realizuje Warszawska Rada Seniorów, składająca się z 26 osób. Pełni ona funkcje: konsultacyjną, doradczą, inicjatywną. Funkcja konsultacyjna jest realizowana poprzez: włączanie seniorów do procesów konsultacyjnych i rozwijanie ich postaw obywatelskich, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw istotnych dla seniorów.

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom II

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.II

dr Joanna Plak

W drugiej części informatora zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego dla seniorów zamieszkujących w Warszawie.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

           Świadczą usługi dla różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie, osobom potrzebującym, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, do których zaliczają się: pomoc w wykonywaniu codziennych czynności (ubieranie się, kąpanie, jedzenie), organizacja czasu wolnego, pomoc w zakupie ubrania/butów, pielęgnacja w chorobie, świadczenie usług specjalistycznych wynikających z rozpoznanego zapotrzebowania (w szczególności warunkowanych przewlekłą chorobą).

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom III

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.III

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Seniorzy mieszkający w Warszawie mogą liczyć na wsparcie, także w czasie pandemii Covid 19. W ramach inicjatywy „Warszawa Wspiera” oferowana jest im pomoc w zakupie żywności, leków i innych niezbędnych artykułów, jak również wsparcie psychologiczne. Działania w ramach inicjatywy ”Warszawa Wspiera” są koordynowane przez dzielnicowe zespoły złożone z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznych oraz wolontariuszy.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą się kontaktować z właściwym zespołem, mailowo lub telefonicznie :

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom IV

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.IV

dr Joanna Plak

W ostatniej części informatora poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów zamieszkujących w Warszawie, zostaną omówione inicjatywy podejmowane w sieci oraz projekty mające na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Jednym z takich projektów jest projekt realizowany przez Urząd miasta stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi o nazwie: „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”. Pracownicy – doradcy cyfrowi, udzielają zainteresowanym seniorom – osobom w wieku 60+ informacji z zakresu: rozwiązywania problemów z komputerem, tabletem, smartfonem, aparatem telefonicznym; poprawnego wysyłania wiadomości mailowej, założenia konta w mediach społecznościowych (Facebook), zgrywania zdjęć z telefonu, zakładania i obsługi poczty elektronicznej, obsługi komunikatorów internetowych (Skype) i wielu pokrewnych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo babć i dziadków

Dzien babci plakat

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas" - to słowa piosenki sprzed lat. W dniach 21 i 22 stycznia wielu z nas będzie składać życzenia ukochanym babciom i dziadkom. Czego im życzyć w tym dniu, aby na co dzień byli bezpieczni?

Czytaj więcej...