Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Warszawa Przyjazna Seniorom I

Warszawa lazienki park

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.I

dr Joanna Plak

Wiele inicjatyw na rzecz seniorów w Warszawie realizuje Warszawska Rada Seniorów, składająca się z 26 osób. Pełni ona funkcje: konsultacyjną, doradczą, inicjatywną. Funkcja konsultacyjna jest realizowana poprzez: włączanie seniorów do procesów konsultacyjnych i rozwijanie ich postaw obywatelskich, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw istotnych dla seniorów.

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom II

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.II

dr Joanna Plak

Joanna Plak

W drugiej części informatora zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego dla seniorów zamieszkujących w Warszawie.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

           Świadczą usługi dla różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie, osobom potrzebującym, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, do których zaliczają się: pomoc w wykonywaniu codziennych czynności (ubieranie się, kąpanie, jedzenie), organizacja czasu wolnego, pomoc w zakupie ubrania/butów, pielęgnacja w chorobie, świadczenie usług specjalistycznych wynikających z rozpoznanego zapotrzebowania (w szczególności warunkowanych przewlekłą chorobą).

Czytaj więcej...

Animator-edukator do spraw seniorów włoskich

 italian men

Educatore prefessionale – anziani

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Educatore professionale – anziani (w wolnym tłumaczeniu: wyspecjalizowany animator-edukator do spraw seniorów), tym mianem określa się we Włoszech specjalistów, wspierających osoby starsze i ich rodziny w rehabilitacji, komunikacji i aspektach społeczno- relacyjnych, w celu jak najdłuższego utrzymania samodzielności i autonomii seniora, najlepiej w środowisku domowym.

Czytaj więcej...

Włoskie gospodynie domowe a emerytalny fundusz dla nich

Gospodyni we Wloszech 1

Fundusz (emerytalny) dla gospodyń domowych we Włoszech- charakterystyka, rodzaje świadczeń, bonus dla gospodyń domowych.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Fondo Casalingha - Fundusz (emerytalny) dla gospodyń domowych został utworzony 1.1.1997 roku dla osób, które wykonują nieodpłatnie, w środowisku domowym, prace opiekuńcze i domowe, wynikające ze zobowiązań rodzinnych.

Czytaj więcej...

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część I

Konferencja Lublin 1

Seniorzy w województwie lubelskim- wybrane inicjatywy.

Część I

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Niniejszy artykuł zapoczątkuje cykl poświęcony działaniom realizowanym na rzecz seniorów w poszczególnych województwach. Na początek województwo lubelskie. Jednym z działań dedykowanych seniorom zamieszkującym w województwie lubelskim jest Program „Lublin strefa 60+”.

Czytaj więcej...

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część II

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część II

dr Joanna Plak

Seniorzy zamieszkujący w stolicy województwa lubelskiego- Lublinie, mogą korzystać z oferty ośrodków wsparcia, czyli placówek przeznaczonych dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą/nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Dostęp do usług jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku u pracownika socjalnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Zakres wsparcia jest dopasowany do potrzeb i możliwości finansowych seniora. Należy podkreślić, iż usługi są świadczone w trybie dziennym- półstacjonarnym, zaś wsparcie obejmuje m.in.: posiłki, zajęcia kulturalne, psychoterapię, rehabilitację. Poniżej zostanie przedstawiony wykaz ośrodków wsparcia z Lublina, wraz z ofertą oraz warunkami przyjęcia uczestników.

Czytaj więcej...

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część III

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część III

dr Joanna Plak

Kolejną formą wsparcia seniorów zamieszkujących w stolicy województwa lubelskiego, Lublinie, są świadczenia socjalne. Przysługują one tym seniorom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i jednocześnie (sami lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego) zgłosili zapotrzebowanie na wsparcie w jednej z filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, właściwej dla ich dzielnicy zamieszkania, tj.:

  1. Filia Nr 1

adres: ul. Lubartowska 6-8

dzielnice: Śródmieście, Wieniawa, Stare Miasto, Kalinowszczyzna w części

  1. Filia Nr 2

adres: ul. Hutnicza 1a

dzielnice: Kośminek, Tatary, Bronowice, Zadębie, Hajdów, Felin, Majdan Tatarski

Czytaj więcej...

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część IV

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część IV

dr Joanna Plak

Na zakończenie cyklu poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów w województwie lubelskim, zostaną omówione możliwości spędzania czasu wolnego oraz włączania się w życie społeczne przedstawicieli tej grupy wiekowej.

Jedną z możliwości jest udział w zajęciach prowadzonych przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, prowadzony przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Z oferty placówki korzysta blisko 900 seniorów. Mogą wybierać spośród takiej tematyki, jak: wiedza o sztuce i kulturze, literatura, psychologia, wiedza o zdrowiu, ogrodnictwo, zajęcia plastyczne, taniec, gimnastyka Nordic Walking, Tai chi, aqua aerobic, pływanie, jeżyki obce – angielski, francuski, niemiecki, włoski.

Czytaj więcej...

Podkategorie