Wniosek o emeryturę za granicą

Kosiarz farmer

Praca za granicą a emerytura *1

dr Joanna Plak-Warecka

Osoby, które pracowały nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach UE, nabywają prawo do wypłaty emerytury z każdego z tych państw, po spełnieniu warunków określonych w przepisach poszczególnych krajów.

Czytaj więcej...

Emerytury we Włoszech - 2023

Italia vegetable market

Włoski system emerytalny w świetle nowych regulacji prawnych *1

dr Joanna Plak-Warecka 

Joanna Plak Warecka 3

  W 2023 roku Włosi mogą przejść na emeryturę w wieku 67 lat *2, bez względu na płeć, o ile legitymują się minimum 20 - letnim stażem składkowym.  

Czytaj więcej...

Otyłość - starzenie się organizmu

 

Otylosc starcza

Otyłość sarkopeniczna u seniorów

dr Joanna Plak-Warecka

Otyłość sarkopeniczna wiąże się z podwyższeniem zawartości tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zmniejszeniu masy mięśniowej. Do najczęstszych przyczyn tego zjawiska zaliczamy: starzenie się organizmu (z wiekiem zmieniają się proporcje tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej; w ten sposób, że ilość tkanki tłuszczowej wzrasta, a masy mięśniowej ulega zmniejszeniu),

Czytaj więcej...

Opiekunki seniorów we Włoszech

Italia taormina

Jak można opłacić usługi z zakresu opieki nad seniorami we Włoszech?

Libretto Famiglia *1

dr Joanna Plak – Warecka

Zatrudnienie badanti (opiekunki seniorów) we Włoszech przez wiele lat odbywało się głównie w szarej strefie. Generowało to ogromne straty dla gospodarki, więc państwo postanowiło wprowadzić rozwiązania zachęcające do legalnego zatrudnienia opiekunek; które znacząco upraszczały procedury z tym związane.

Czytaj więcej...

Długotrwała opieka nad seniorem

Opiekunka badanti 1

Zespół Stresu Opiekuna - z jakimi problemami mierzą się opiekunki seniorów?

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka 3

Praca w charakterze opiekunki seniora jest zaliczana do takich, które mogą generować duży stres, prowadzić do fizycznego i psychicznego wyczerpania (Zespół Stresu Opiekuna), jak również skutkować depresją i wypaleniem zawodowym. W niniejszym artykule scharakteryzuję na czym polega to zjawisko i jak można sobie pomoc.

Czytaj więcej...

Praca dla opiekunów, opiekunek osób starszych we Włoszech

Italy seniorzy 1

Opiekunowie osób starszych oraz osoby zatrudnione do wykonywania prac domowych
we Włoszech. Warunki pracy i płacy w świetle nowych regulacji prawnych *1.

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka 3

Szacuje się, że w 2020 roku we Włoszech pracowało około 920.722 opiekunów osób starszych (badanti) i pracowników wykonujących prace domowe (colf), z czego 87,6% stanowiły kobiety. 50,4% ogółu pracowników było zatrudnionych na północy kraju; 27,3% w Centrum; 12,8% na południu i 9,5% na wyspach.

Czytaj więcej...

Głód nikotynowy u palacza

Papieros cigarette 1

Uzależnienie od nikotyny – test do samodzielnego wykonania *1

Należy rzetelnie odpowiedzieć na poniższe pytania i zliczyć punkty do nich przypisane, w celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia uzależnienia.

Czytaj więcej...

Podkategorie