Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Emerytury po nowemu hit czy kit

Samotny senior w zimie

Emerytury stażowe i emerytury obywatelskie - hit czy kit?

dr Joanna Plak

Emerytury stażowe – są to świadczenia wypłacane pracownikom, którzy przepracowali określoną liczbę lat, bez względu na osiągnięty wiek. Powołując się na jedno z wystąpień Prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, w żadnym kraju europejskim nie występują powszechne emerytury stażowe. Ostatnim państwem, które z nich zrezygnowało, były Włochy.

Bezsenność - sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Sypialnia bedroom

Zaburzenia snu u seniorów

dr Joanna Plak

Bezsenność jest problemem, który dotyczy coraz większej części populacji. Stres, nieustanny pośpiech, natłok informacji wpływają nie tylko na młode organizmy, ale również na te dojrzałe, powodując problemy z zasypianiem. Zaburzenia snu mogą objawiać się w dwóch wymiarach: jako problemy z zasypianiem oraz problemy z wybudzaniem się w trakcie nocy (często wielokrotnym).

Ticket sanitario - bilet zdrowotny

Lombardia

Ticket sanitario – finansowanie usług medycznych we Włoszech na przykładzie regionu Lombardia

dr Joanna Plak

Ticket sanitario, czyli bilet zdrowotny, jest to forma współfinansowania przez obywateli publicznych usług zdrowotnych. Z opłat zwolnione są osoby spełniające ściśle określone warunki, m.in. z niskim dochodem, cierpiący na rzadkie choroby, niepełnosprawni, chorujący na HIV, kobiety w ciąży, osoby w wieku powyżej 65 lat, osoby doświadczające patologii (narkomani, bezdomni).

W ramach biletu opłacane są takie usługi, jak:

Świadczenie dla bezrobotnych we Włoszech

Italia Toscania

NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego)

dr Joanna Plak

Włoscy bezrobotni, którzy stracili pracę po 1 maja 2015 r., mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia stanowiącego rekompensatę z tytułu utraty źródła zarobkowania. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najistotniejsze założenia dotyczące przedmiotowego świadczenia.

Alternatywa dla domów seniora

Osiedle seniorow

Osiedla i mieszkania dla seniorów. Przykład włoski i polski.

dr Joanna Plak

Starzenie się społeczeństw jest faktem. Seniorów przybywa, a wśród nich rośnie odsetek osób niesamodzielnych, zdanych głównie na siebie, mieszkających samotnie (m.in. na skutek decyzji migracyjnych dzieci oraz śmierci współmałżonka). W wielu przypadkach mieszkania, w których żyją seniorzy są niedostosowanych do ich potrzeb, wynikających z pogarszającej się wraz z wiekiem kondycji fizycznej i/lub psychicznej.

Jakie mechanizmy kierują seniorami podczas zakupów?

Szal zakupowy

Jak można chronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami finansowymi? Jakie pułapki czekają na nich jako na konsumentów dóbr i odbiorców usług?

cz.I - dr Joanna Plak

Seniorzy, jako konsumenci dóbr i odbiorcy usług są populacją niezwykle zróżnicowaną. Cechuje ich duża różnorodność sytuacji materialnej (od osób ubogich do zdecydowanie bogatych), stanu zdrowia (od osób bardzo schorowanych i niesamodzielnych do osób zdrowych, sprawnych i aktywnych), stylu życia (od osób biernych i wycofanych do osób aktywnie uczestniczących w życiu społecznym.

Jak można chronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami

Jakie mechanizmy kierują seniorami podczas zakupów? Jakie pułapki czyhają na nich jako na konsumentów dóbr i odbiorców usług? Jak można chronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami finansowymi?

Cz.II

dr Joanna Plak

Ciekawą koncepcje. Podziału klientów w podeszły wieku na segmenty zaproponował G. Moschis, wyróżniając: zdrowego pustelnika, schorowanego podróżnika, niedołężnego samotnika i zdrowego rozpustnika.

Zdrowy pustelnik cieszy się dobrym zdrowiem. Nie jest zbytnio towarzyski, świadomie pozostając poza głównym nurtem życia społecznego. Koncentruje się na codziennych zdaniach i problemach. Zgłasza mało potrzeb, które mogłyby być zaspokojone przez rynek. Nie jest to osoba majętna, ale dba o sumienne regulowanie swoich zobowiązań.

Nowe Technologie dla Seniorów

laptop seniora

dr Joanna Plak

Jak wybrać komputer ?

Kursy obsługi komputera adresowane do seniorów cieszą się dużym powodzeniem. Osoby w podeszłym wieku coraz chętniej korzystają z nowoczesnych technologii, w tym z komputerów. Rynek spełnia te oczekiwania produkując sprzęt przystosowany także do potrzeb seniorów.

Jak wybrać właściwy komputer dla osoby w podeszłym wieku? Jakie cechy powinien posiadać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu?

Podkategorie