Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Covid - 19 we Włoszech

Covid we Wloszech

Charakterystyka pacjentów, którzy zmarli na Covid-19 we Włoszech *1

dr Joanna Plak

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych informacji na temat zmarłych Włochów, którzy mieli zdiagnozowany Covid-19, z uwzględnieniem populacji seniorów. Źródłem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu jest raport: „Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia” sporządzony przez Istituto Superiore di Sanita, obejmujący okres od 1.03.2020 r. do 30.03.2021 r.

Czytaj więcej...

Seniorzy na Podlasiu część I

Klub seniora Suprasl. bialostockie.EU

Seniorzy w województwie podlaskim

cz. I

dr Joanna Plak

Kolejny, trzeci z kolei, informator poświęcony działaniom realizowanym na rzecz seniorów w poszczególnych województwach, traktuje o regionie podlaskim. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego dla seniorów zamieszkujących na Podlasiu.

Czytaj więcej...

Seniorzy na Podlasiu część II

Seniorzy w województwie podlaskim

Cz. II

dr Joanna Plak

W Białymstoku jest realizowanych wiele inicjatyw na rzecz seniorów zamieszkujących w tym mieście. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane działania adresowane do nich.

Joanna Plak

Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w życiu kulturalnym swojego miasta, mogą skorzystać z oferty Białostockiego Ośrodka Kultury. Instytucja umożliwia udział w seansach filmowych, koncertach, spektaklach, wystawach. Ciekawą propozycją jest Seniorada, czyli Miejski Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów. Inną instytucją wychodzącą naprzecie potrzebom kulturalnym seniorów, jest Dom Kultury „Śródmieście” , w którym występuje kabaret Lumbago, stworzony przez seniorów. Osoby w podeszłym wieku zamieszkałe na Podlasiu mogą skorzystać również z następujących propozycji: warsztaty dla osób w wieku 60+,

Czytaj więcej...

Seniorzy na Podlasiu część III

Seniorzy w województwie podlaskim

Cz.III

dr Joanna Plak

Miasto Białystok organizuje także inicjatywy na rzecz poprawy stanu zdrowia seniorów. Przykładami takich inicjatyw są: „Pudełko życia” i Uniwersytet Zdrowego Seniora.

Okrągłe, czerwone Pudełko Życia zawiera w sobie magnes i kartę informacyjną, która należy uzupełnić o takie informacje, jak: przebyte choroby, alergie, zażywane leki, numery telefonu do bliskich, dyspozycję komu zostawić klucze do mieszkania w sytuacji kryzysowej lub komu powierzyć opiekę nad zwierzętami. Informacje zawarte w karcie będą mogły wykorzystać służby ratunkowe w sytuacji gdy konieczne będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej. Pudełka życia można otrzymać, bezpłatnie, w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 60/1 lub w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.

Uniwersytet Zdrowego Seniora to kolejna inicjatywa mająca na celu zadbanie o stan zdrowia podlaskich seniorów. Jest to inicjatywa skierowana do osób po 60 roku życia, realizowana przez studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj więcej...

Seniorzy na Podlasiu część IV

Seniorzy na Podlasiu

cz. IV

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Usługi dla seniorów zamieszkujących na Podlasiu, są świadczone nie tylko przez instytucje publiczne i prywatne, ale również przez organizacje pozarządowe. Należą do nich:

  • Akademia Plus 50 (ul. Upalna 22 lok.3, Białystok, tel.606 623 131), realizująca zajęcia taneczne, sportowe i rekreacyjne, językowe oraz kulturowe dla seniorów.
  • Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (ul. Swobodna 38 lok.9, Białystok, tel. 602 831 797)
  • Caritas Archidiecezji Białostockiej (ul. Warszawska 32, Białystok, tel.: 85 651 90 08)
  • Fundacja Dom (ul. Upalna 1A lok. 76, Białystok, tel. 609 091 239), która stymuluje rozwój osobisty oraz sprawność intelektualną i fizyczną osób 50+, aktywizuje społecznie osoby starsze, tworzy warunki do godnego starzenia się oraz dialogu międzypokoleniowego.
Czytaj więcej...

Porady, szkolenia, informacje dla opiekunów i asystentów seniora

Praca pomoc seniorom

Wsparcie opiekunów seniorów – badanti. Dobre praktyki z regionu Emilia Romagna.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Wiele rodzin w regionie Emilia Romagna korzysta ze wsparcia badanti w opiece domowej nad swoimi seniorami. Pracę w charakterze badanti wykonują w większości wypadków kobiety pochodzące spoza Włoch, często słabo posługujące się językiem włoskim lub w ogólne go nie znające, nie mające informacji na temat przysługujących im praw, zasilające szarą strefę na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Narastający problem przemocy domowej wobec seniorów

przemoc domowa old man 1

Różne oblicza przemocy wobec seniorów

dr Joanna Plak

Przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem wstydliwym, o którym mówi się niechętnie. Nie można go jednak bagatelizować, ponieważ rokrocznie rośnie liczba ofiar przemocy domowej, które ukończyły 60 rok życia. Czas pandemii i związany z nim lockdown sprzyjają eskalacji tego zjawiska.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje przemocy wobec seniorów:

Czytaj więcej...

Warszawa Przyjazna Seniorom I

Warszawa lazienki park

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.I

dr Joanna Plak

Wiele inicjatyw na rzecz seniorów w Warszawie realizuje Warszawska Rada Seniorów, składająca się z 26 osób. Pełni ona funkcje: konsultacyjną, doradczą, inicjatywną. Funkcja konsultacyjna jest realizowana poprzez: włączanie seniorów do procesów konsultacyjnych i rozwijanie ich postaw obywatelskich, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw istotnych dla seniorów.

Czytaj więcej...

Podkategorie