Szkolenia dla opiekunów rodzinnych opiekunów seniorów

dlonie seniora

Niedobór zawodowych opiekunów sprawia, że obecnie niemal 80% wszystkich opiekunów, stanowią osoby z najbliższego otoczenia seniora. Są to najczęściej członkowie rodziny, współmałżonkowie, którzy ze względu na swój wiek, sami również wymagają wsparcia.

Jednak aby móc prawidłowo opiekować się osobą starszą, potrzebne są nie tylko chęci i dobra kondycja fizyczna. Świadomy opiekun to osoba posiadająca umiejętności dbania zarówno o zdrowie i samopoczucie swojego podopiecznego, jak również o swoje własne. Niestety, w dalszym ciągu wielu opiekunów naturalnych nie posiada odpowiedniej wiedzy, by poradzić sobie z tymi wyzwaniami.

Zrozumienie podopiecznego, tego, co dzieje się z jego ciałem, umysłem i emocjami, praktyczna wiedza, a także umiejętność radzenia sobie z własnymi reakcjami i ograniczeniami to podstawa pracy opiekuna. Codzienna opieka nad seniorem to trudna praca, obciążająca fizycznie, jak i psychicznie. Stąd ważne jest nieustanne zdobywanie wiedzy oraz szukanie pomocy wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna.

- Kursy i szkolenia, nawet jeśli tak trudno znaleźć na nie czas, są nieocenioną pomocą dla członków rodzin i innych osób prywatnych zajmujących się osobami starszymi. To rodzaj wsparcia, który jest opiekunom bardzo potrzebny, a nawet niezbędny. Najbliższą okazją do pogłębienia wiedzy mogą być darmowe warsztaty współorganizowane przez Akademię Opiekunów oraz DPS Helclów – mówi dyrektor Akademii, Tomasz Piłat.

Akademia Opiekunów oraz DPS Helclów rozpoczęły cykl warsztatów dla rodzinnych opiekunów osób starszych. Projekt „Poradnia opiekunów rodzinnych przy DPS Helclów w Krakowie” w pełni finansowany jest ze środków dzielnicowego budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, dlatego skierowany jest wyłącznie do mieszkańców I dzielnicy Krakowa (Starego Miasta) – jednak nie tylko opiekunów tam zamieszkałych, ale również tych, zajmujących się zameldowanymi tam osobami starszymi.

Projekt zakłada realizację serii warsztatów, które mają pomóc opiekunom w prawidłowej i przynoszącej jak najmniej trudności opiece nad podopiecznym. Warsztaty odbywać się będą w każde środy od 9 stycznia aż do końca listopada 2019 roku (z przerwą wakacyjną w lipcu i w sierpniu). Prowadzącymi spotkania będą specjaliści różnych dziedzin, związani z codzienną opieką nad osobą straszą. Wśród nich znajdą się m.in. pielęgniarka, rehabilitant, psycholog czy też prawnik. W każdym miesiącu odbędą się cztery spotkania szkoleniowe, trwające ok. 3 godziny oraz warsztat w ramach tzw. grupy wsparcia zaplanowany na ostatni czwartek miesiąca.

Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. w tematach:
- codziennej pielęgnacji osoby starszej

- rehabilitacji oraz aktywizacji ruchowej podopiecznego

- reagowania na pojawiające się symptomy chorobowe

- pomocy prawnej dla opiekunów osób starszych

- dbania o własne zdrowie, fizyczne i psychiczne

Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę 30 stycznia o godzinie 16:00 w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (ul. Helclów 2). Tematyką warsztatu będzie pierwsza pomoc dla osób starszych i niesamodzielnych. Następnego dnia, tj. w czwartek 31.01 odbędzie się również otwarte spotkanie skierowane dla opiekunów senioralnych, zakładające wymianę doświadczeń i możliwość indywidualnych konsultacji oraz pomocy ze strony specjalistów. Zapisu na warsztat dokonać można telefonicznie pod numerem 12 634 42 55 wew. 195 lub bezpośrednio, poprzez wizytę w DPS Helclów bądź Akademii. Dokładne harmonogramy spotkań publikowane będą na stronach internetowych obu organizacji oraz Facebook’owym profilu Akademii, dlatego zachęcamy do śledzenia aktualności oraz zapisów na wybrane warsztaty.

…………

O Akademii Opiekunów
 

Akademia Opiekunów wspiera opiekunów osób starszych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej w zakresie gerontologii, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń demencyjnych.

Misją Akademii jest przekazywanie osobom zajmującym się na co dzień opieką nad osobą starszą specjalistycznej wiedzy w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób żyjących z demencją, szkolimy i doradzamy. Wierzymy, że dzięki lepszemu rozumieniu procesów starzenia połączonych z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w codziennej pracy, opiekun będzie nie tylko lepiej radził sobie w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale będzie się lepiej w tej pracy spełniał.  

Akademia ma siedzibę w Krakowie i utrzymuje się ze szkoleń organizowanych dla personelu Domów Opieki Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, dziennych domów opieki i wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się osobami z demencją oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi. Między innymi, od 2015 roku Akademia współpracuje z firmą ATERIMA MED, zapewniając jej personelowi opiekuńczemu specjalistyczne wsparcie merytoryczne w czasie pracy na terenie Niemiec, a także organizując specjalistyczne kursy językowe. Poznajemy dzięki temu dobre praktyki i standardy opieki w krajach o wyższym standardzie życia i zakresie świadczeń socjalnych, którymi możemy później dzielić się w Polsce.

Organizujemy szkolenia, warsztaty i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych. Wiele z organizowanych przez Akademię wydarzeń ma charakter otwarty, dzięki czemu mogą brać w nich udział opiekunowie rodzinni. Staramy się również o granty publiczne na realizację projektów, których celem jest wsparcie opiekunów osób starszych.

Starzenie się społeczeństwa jest naturalnym i jednocześnie nieuniknionym procesem, z którym zmagają się cała Europa. Chcemy, by Polska była krajem, w którym osoby starsze będą miały zapewnioną opiekę zgodną z najnowszą światową wiedzą, również w ich własnym domu. Dążymy do tego, by upowszechniać dobre praktyki, rozwiązania systemowe i standardy, wyznaczając kierunek opieki świadczonej na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, by polscy opiekunowie pracujący w kraju i za granicą mieli wysokie kompetencje, a dzięki nim możliwość godnej i dobrze płatnej pracy.

GUS szacuje, że w 2050 roku 12 mln osób w Polsce będzie miało powyżej 65 lat. Zadbajmy o to, by nasz kraj był przyjazny zarówno dla osób starszych, jak i ich opiekunów.