Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Innowacje wobec starości

Innowacje wobec starosci

Teatr, który przywraca pamięć. Obiady, które łączą ludzi. Recepta na przyjaźń uczniów z seniorami.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” opracowało sprytne, niedrogie i skuteczne rozwiązania poprawiające jakość życia osób starszych i ich opiekunów. Poznać je będzie można podczas Praktycznego Seminarium “Innowacje wobec starości”, które odbędzie się 23-24 maja w Warszawie.

Wszystkie rozwiązania opracowane zostały jako modele działań, które w dowolnym miejscu zrealizować może każdy - lokalni liderzy, grupy sąsiedzkie, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia, teatry i ogniska teatralne czy kluby seniora etc. Towarzystwo “ę” przygotowało bezpłatne materiały instruktażowe, krok po kroku wyjaśniające, jak samemu wdrożyć daną innowację. W czwartek i piątek 23-24 maja odbędzie się w Warszawie Praktyczne Seminarium “Innowacje wobec starości”, podczas którego poznać będzie można wszelkie szczegóły, uzyskać porady praktyków, porozmawiać z innowatorami, którzy stworzyli i przetestowali swoje projekty, a także z sojuszniczkami, które wspierają innowacje - Katarzyną Błażejewską-Stuhr, dietetyczką kliniczną, zajmującą się żywieniem osób w każdym wieku oraz Heleną Norowicz, ponad 80-letnią aktorką i modelką, która angażuje się w działania poprawiające życie seniorów i ich opiekunów. Wśród prelegentów obecni będą także: dr Iwona Benek - architektka specjalizująca się w udostępnianiu przestrzeni osobom starszym, Tomasz Pactwa - dyrektor Biura Projektów Społecznych UM Warszawa i Tomasz Schimanek, ekspert samorządowy.

Za 20 lat co czwarta osoba na polskiej ulicy będzie mieć co najmniej 65 lat. Istniejące instytucje nie nadążają za odpowiedzią na wyzwanie związane ze starzejącym się społeczeństwem. Właśnie dlatego w Towarzystwie wspieramy oddolne pomysły - innowacje społeczne - eksperymentalne działania, które podchodzą do znanego problemu w nowatorski sposób. W efekcie naszej pracy oddajemy wszystkim zainteresowanym gotowe do realizacji, sprawdzone modele działań, mówi Marta Białek-Graczyk, Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Towarzystwo „ę” we współpracy z innowatorami opracowało 4 modele działań, których celem jest przeciwdziałanie społecznemu izolowaniu osób starszych. Zostały one przetestowane w Sosnowcu, Rybniku, Krasnymstawie oraz Ścinawie.

Babcia z Klasą / Dziadek z Klasą to program angażujący uczniów, nauczycieli oraz seniorów w pracę nad wspólnym, międzypokoleniowym projektem. W trakcie spotkań dzieci i seniorzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i wiedzą. Uczą się komunikacji i współdziałania. Zyskują nowe umiejętności, nowych przyjaciół i nowe spojrzenie na świat.

Pakiet opieki wytchnieniowej to program skierowany do często ignorowanej grupy opiekunów seniorów zależnych. Osamotnione i przemęczone osoby zajmujące się swoimi bliskimi zyskują dzięki niemu kompleksowe wsparcie. Ćwiczą się w doświadczaniu wytchnienia, radzeniu sobie z trudnościami i potrzebie dbania o siebie. Inicjatywa zakłada także grupowe zajęcia terapeutyczne, dzięki którym formuje się lokalna wspólnota głęboko ze sobą związanych i wspierających się opiekunów.

Teatr Reminiscencyjny to projekt otwierający potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. Umożliwia im wyrażanie siebie poprzez pracę terapeutyczno-sceniczną. Przygotowywany pod okiem dramaterapeutów spektakl oparty o wspomnienia osób z zaburzeniami pamięci przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z otępieniami i sprzyja poprawie relacji rodzinnych.

Obiady terapeutyczne angażują uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do przygotowywania obiadów dostosowanych do potrzeb żywieniowych seniorów. Współpraca sprzyja integracji społecznej opartej na wzajemnym zrozumieniu. Aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, poprawiając jednocześnie stan zdrowia seniorów i zapewniając im codziennie wartościowy, ciepły posiłek.

Wszystkie materiały pozwalające zrealizować innowacje są bezpłatne. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oferuje bezpłatne doradztwo dla podmiotów zainteresowanych realizacją modelowych innowacji na swoim terenie.

Projekt objęty jest patronatem honorowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA

NOWY ADRES: Indyjska 19, Warszawa

+48 669 663 966

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież