Ubezpieczenie wyłudzenia gotówki lub utraty kluczy

Domek za miastem

Ubezpieczenie nieruchomości to dobrowolna polisa, na którą decyduje się jednak znaczna większość właścicieli mieszkań lub domów. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń w marcu 2023 roku, w Polsce aż 70% nieruchomości może być objętych tego typu ochroną (stan na 2021 rok). Podstawowy zakres ochrony obejmuje najczęściej konstrukcje budowlane, takie jak mury, ściany i fundamenty, a także wyposażenie wnętrz, w tym sprzęt AGD i meble. Polisa oferuje odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz w przypadku kradzieży z włamaniem. To jednak nie koniec możliwości.

3 ciekawe elementy polisy nieruchomości, o których możecie nie wiedzieć

 

  • Nawet 70% nieruchomości w Polsce jest objęte ubezpieczeniem, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.
  • Podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie konstrukcji budynków i ruchomości domowych.
  • Polisę można jednak rozszerzyć o wiele dodatkowych opcji, takich jak ochrona na wypadek wyłudzenia gotówki, utraty kluczy, czy zniszczenia roślin i sprzętu ogrodowego.

Żeby zapewnić pełną ochronę swojej nieruchomości, warto przyjrzeć się rozszerzeniom, o które można uzupełnić podstawowy zakres ochrony. Ubezpieczając mieszkanie lub dom, często zapominamy o sytuacjach, które nie są powiązane z kradzieżą, zalaniem czy pożarem, a również mogą nas narazić na duże straty. Takich przykładów jest mnóstwo, np. uszkodzenie sprzętu służbowego czy popularnych teraz paneli fotowoltaicznych lub zniszczenie roślin ogrodowych wskutek ataku szkodników bądź wichury. Staramy się przypominać naszym klientom o dodatkowych możliwościach, zwłaszcza że są one często nietypowe i mogą wydawać się nieoczywiste – mówi Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w SALTUS Ubezpieczenia.

Oto 3 ciekawe przykłady rozszerzeń ubezpieczenia mieszkania, o które można uzupełnić polisę.

Ubezpieczenie wyłudzenia gotówki

Ubezpieczenie obejmuje podstępne i bezprawne przywłaszczenie gotówki przez osobę trzecią(gdy ubezpieczony wypłaci pieniądze z konta i przekaże oszustom). Jest skierowane przede wszystkim do osób powyżej 65 roku życia, ponieważ w obecnych czasach seniorzy stanowią częsty cel oszustw finansowych metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, posiadacz polisy ma prawo do odszkodowania odpowiadającego wartości utraconych środków

Ubezpieczenie utraty kluczy

Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata kluczy do ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub mieszkania. Ochrona obejmuje zarówno klucze fizyczne, jak i elektroniczne (np. karty magnetyczne, breloki). Ubezpieczyciel może pokryć koszty wymiany zamków i klamek, zarówno zakupu nowych, jak i usługi ślusarskich.

Utrata kluczy to ogromny problem. Po pierwsze uniemożliwia wejście do mieszkania lub domu, a po drugie istnieje ryzyko, że dostaną się one w niepowołane ręce, co stwarza podwójny problem. Trzeba też pamiętać, że brak reakcji na zgubienie kluczy ubezpieczyciel może potraktować jako rażące niedbalstwo w razie kradzieży. Dlatego niezbędna jest wymiana zabezpieczeń, co generuje dodatkowe koszty – na szczęście może je pokryć polisa. Jeżeli ubezpieczony dodatkowo posiada pakiet home assistance, towarzystwo ubezpieczeniowe może wziąć na siebie także obowiązek zamówienia wizyty ślusarza – dodaje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie drobnego sprzętu medycznego

W ramach ubezpieczenia nieruchomości można ubezpieczyć także różne ruchomości domowe. Przed zakupem polisy warto zatem dowiedzieć się, co dane towarzystwo ubezpieczeniowe rozumie przez to pojęcie, aby wiedzieć, czy dana oferta w pełni spełnia nasze oczekiwania i uchroni nas przed szkodą. Niektóre TU pozwalają np. na objęcie ochroną drobnego sprzętu medycznego takiego jak: pompy insulinowe, aparaty słuchowe, ciśnieniomierze, glukometry, pulsoksymetry czy termometry elektroniczne.

Kwestia rozbudowania podstawowej polisy jest opcjonalna – to ubezpieczony decyduje, jakie elementy chce dodatkowo objąć ochroną. Co bardzo ważne, oferty dodatkowych wariantów mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego warto, aby przed finalizacją umowy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Ten dokument zawiera precyzyjne definicje terminów i szczegółowo wyjaśnia zakres działania polisy, co pozwala na świadome dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Takie podejście ubezpieczycieli daje możliwość skonfigurowania przez każdego ubezpieczonego indywidualnie dopasowanego, kompleksowego produktu ubezpieczeniowego, precyzyjnie odpowiadającego na specyficzne potrzeby. Istotną zaletą jest również brak konieczności zawierania wszystkich umów jednocześnie – możliwe jest dodawanie nowych wariantów w dowolnym momencie trwania umowy. To oznacza, że w przypadku nabycia nowego sprzętu, który chcemy dodatkowo ubezpieczyć, możemy to zrobić natychmiast, bez oczekiwania na zakończenie obowiązującej polisy.