Rajd Seniorów - Poraj 2023 rok

Poraj wyprawa seniorow

Rajd samochodami, zwiedzanie z przewodnikiem, prelekcje o bezpieczeństwie i wspólna biesiada złożyły się na I Integracyjny Rajd Samochodowy Seniorów. Impreza zorganizowana została wspólnie przez Urząd Gminy i Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Poraju. Patronat nad imprezą objęła wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak.

Galeria TUTAJ

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – głosi fraza wiersza Stanisława Jachowicza. I o tym fakcie przekonali się osobiście uczestnicy Rajdu. Ten, zaplanowany został pieczołowicie i objął: Centrum Edukacji Regionalne, czyli Izbę Pamięci, Galerię Sztuki Współczesnej i Izbę Regionalną w Poraju, siedzibę zakonu Małych Sióstr Baranka w Choroniu, żarecki kirkut, Muzeum Rzemiosła, Sanktuarium w Leśniowie, Dworek Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

Seniorzy poruszali się swoimi samochodami, w składach ekip kierowca i pasażerowie, jadąc w barwnej kawalkadzie aut. W międzyczasie, na przystankach rajdu, seniorzy mogli skosztować słodkich pyszności i napojów.

Z rajdowiczami spotkali się: wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatowa Anna Socha – Korendo, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – WilkKatarzyna Kulińska – Pluta z UMiG Żarki, ojcowie paulini, siostry zakonne.

W tej części rajdu najważniejsze było jednak zwiedzanie.

logo UG Poraj

„Uczestnicy rajdu odwiedzili obiekty, w których z pewnością większość z nich była. Jednak nigdy nie byli w nich z przewodnikami, którzy w arcyciekawy sposób opowiadali o ich walorach. To pozwoliło odkryć na nowo piękno, tajemnice, znaczenie odwiedzanych obiektów” – mówi Andrzej Kozłowski, pełnomocnik Gminy Poraj ds. polityki senioralnej i pomysłodawca Rajdu.

Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Urzędu Gminy z PTTK w Poraju w osobach: Michała Całki i Andrzeja Leśniaka.

Rajd zakończył się na Ośrodku Marina Poraj. Tutaj na jego uczestników czekały kolejne wydarzenia. Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Myszkowie i Komisariatem Policji w Koziegłowach, seniorzy mogli wysłuchać prelekcji policjantów z prewencji i drogówki na temat zagrożeń czyhających na seniorów. Nie zabrakło więc omówienia wszelkich rodzajów przestępstw, których osoby starsze mogą stać się ofiarami, a także kwestii związanych z bezpieczeństwem seniorów jako uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym ujęciem zagadnienia „bezpieczny senior za kółkiem”. Nie brakowało pytań i aktywnego uczestnictwa w tych panelach. Po policji, do akcji wkroczyła grupa Jura-Trop, która prezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Rajd zakończyła wspólna biesiada na ośrodku żeglarskim. Dopisała pogoda i humory uczestników rajdu.

W rajdzie uczestniczyli członkowie organizacji seniorskich: Stowarzyszenia Seniorów „Wigor” Gminy Poraj i porajskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.