Skala stresu Holmesa i Rahe’a.

Edward smutny

Skala stresu Holmesa i Rahe’a (Skala Oceny Społecznego Reagowania/Skala Stresu) pomaga w ocenie z jakim stresorem mamy do czynienia w swoim życiu, a tym samym umożliwia ocenę ryzyka zachorowania na konkretne schorzenia i podjęcie działań zaradczych. Zasada jest prosta - im więcej czynników stresujących, tym mniejsza odporność i większe ryzyko zachorowania. 

Zgodnie ze współczynnikiem Skali Stresu najbardziej stresującym wydarzeniem jest śmierć współmałżonka, szacowana na 100 punktów; następnie: rozwód – 73 pkt, separacja lub rozstanie – 65 pkt, pobyt w więzieniu – 63 pkt, śmierć bliskiego członka rodziny – 63 pkt, ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała – 53 pkt, ślub – 50 pkt, zwolnienie z pracy/bezrobocie – 50 pkt, pojednanie z małżonkiem – 45 pkt, przejście na emeryturę – 45 pkt, znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny – 44 pkt, ciąża – 40 pkt, problemy seksualne – 39 pkt, pojawienie się nowego członka rodziny – 39 pkt, poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy – 39 pkt, zmiana statusu finansowego – 38 pkt, śmierć przyjaciela – 37 pkt, zmiana stanowiska pracy – 36 pkt, konflikty w rodzinie – 35 pkt, wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki – 31 pkt, problemy z hipoteką/odmowa kredytu – 30 pkt, zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym – 29 pkt, opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – 29 pkt, kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka – 29 pkt, wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania – 28 pkt, początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka – 26 pkt, rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej – 26 pkt, zmiany standardu, poziomu życia – 25 pkt, zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń – 24 pkt, starcia z szefem – 23 pkt, zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia – 20 pkt, zmiana miejsca zamieszkania – 20 pkt, zmiana szkoły – 20 pkt, znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu – 19 pkt, zmiany w praktykach religijnych – 19 pkt, znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego – 18 pkt, niewielka pożyczka – 17 pkt, znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu – 16 pkt, znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną – 15 pkt, zmiany nawyków żywieniowych – 15 pkt, urlop – 13 pkt, święta spędzane z rodziną – 12 pkt, małe naruszenie przepisów prawnych – 11 pkt.

Punkty są liczone za każde wydarzenie, które zaistniało w przeciągu ostatniego roku. Jeśli pojawiło się ono dwukrotnie, punkty przeliczane są podwójnie, jeśli trzykrotnie- potrójnie itd. Wynik między 150 a 199 punktów oznacza 37% prawdopodobieństwa zachorowania w przeciągu kolejnych 2 lat. Wynik między 200 a 299 punktów oznacza 51% prawdopodobieństwa zachorowania w przeciągu 2 kolejnych lat. Wynik plasujący się powyżej 300 punktów oznacza 79% szansy na zachorowanie w trakcie kolejnych 2 lat.

seniorzy.PLseniorzy.PL