Gmina Poraj przyjazna Seniorom

Poraj seniorzy z karta

W Sali widowiskowo – kinowej „Bajka” w Poraju odbyła się uroczysta inauguracja programu „Gmina Poraj przyjazna Seniorom”. Wójt Katarzyna Kaźmierczak odebrała specjalny certyfikat nadający porajskiemu samorządowi ten tytuł, a seniorzy uczestniczący w gali otrzymali pierwsze karty seniora. Samorząd Gminy Poraj i lokalne firmy łączą siły w obronie i wspieraniu seniorów w naszej gminie.

Wystarczy mieć ukończone 60 lat i wypełnić formularz zgłoszeniowy. To warunki, by stać się posiadaczem porajskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.

logo UG Poraj

Dzięki staraniu wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak, seniorzy mogą bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora na miejscu, w Urzędzie Gminy.

Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom wręczył dr Marek Pilch – Ambasador Głosu Seniora, który wygłosił prelekcję na temat aktywności seniorów 60+.

Warunkiem przystąpienia do Programu Gmina Przyjazna Seniorom jest wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora. Gmina przyjazna seniorom to nie tylko taka, która wydaje kartę. Musi jeszcze: zachęcać lokalnych przedsiębiorców do udziału w Programie Ogólnopolska Karta Seniora, dystrybuować wśród swoich mieszkańców Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, starać się organizować, przynajmniej raz do roku, Dzień Seniora lub inne wydarzenia dla osób 60+, posiadać lub wspierać powstanie organizacji seniorskiej. Wszystkie te warunki Gmina Poraj spełnia.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Poraj zaowocowały możliwością przystąpienia do lokalnej edycji OKS. Stało się to oficjalnie w piątek (21 kwietnia) na specjalnej gali Inauguracyjnej Ogólnopolskiej Karty Seniora w Gminie Poraj.

Punktualnie o godz. 17.00 prowadzący wydarzenie – pełnomocnik wójt Gminy Poraj ds. polityki senioralnej Andrzej Kozłowski, powitał gości gali, wśród których byli: Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, dr Marek Pilch Ambasador Głosu Seniora, Mariusz Karkocha – Radny Rady Powiatu w Myszkowie, ks. proboszcz Zdzisław ZgrzebnySylwester Sawicki – Przewodniczący Rady Gminy Poraj, radni: Leszek LachBartosz Rajczyk i Dagmara Superson-KosztyłaAnna Trąbska – sekretarz Gminy Poraj, Anna Kukla – skarbnik Gminy Poraj, Magdalena Ryziuk – Wilk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, Anna Wągrowska - Kumor – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Edyta Ząbkiewicz – Z-ca Kierownika GOPS w Poraju, a przede wszystkim przedstawiciele organizacji seniorskich, działających w Gminie Poraj: Józef Zimoląg- Prezes Stowarzyszenia Seniorów Wigor Gminy Poraj wraz z Zarządem i organizacjami terenowymi w Żarkach-Letnisku, Choroniu i Jastrzębiu oraz Maria Wawrzyniak z porajskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z zarządem, przedstawiciele środowisk seniorskich skupionych w kołach gospodyń wiejskich, organizacjach pozarządowych, a także w zespołach artystycznych działających przy porajskim GOK.

W trakcie gali dr Marek Pilch ze Stowarzyszenia Manko wręczył wójt Katarzynie Kaźmierczak certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom”, którzy wraz z przewodniczącym Rady Gminy Poraj Sylwestrem Sawickim wręczyli pierwszym seniorom Ogólnopolskie Karty Seniora.

Certyfikaty firm przyjaznych seniorom odebrali na scenie przedstawiciele dwóch pierwszych podmiotów, które w sposób deklaratywny przystąpiły do Programu: Pizzeria „Lago del Gusto” i Kwiaciarnia „U Klaudii”, które będą stosować rabaty dla posiadaczy Kart Seniora z Gminy Poraj.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji edukacyjno-informacyjnej Marka Pilcha, który w swoim wystąpieniu wskazał jak istotna jest aktywność osób po 60 roku życia, w tym zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i ruch. Galę poprowadził Andrzej Kozłowski – pełnomocnik ds. polityki senioralnej.

Atmosfera była bardzo miła, a po uśmiechach na twarzach seniorów można sądzić, że tego typu wydarzenie było potrzebne i spowodowało zadowolenie wśród najstarszej grupy mieszkańców gminy.

Podkreślenia wymaga, że program ma charakter stały. Ogólnopolska Karta Seniora będzie wydawana w Urzędzie Gminy. Procedura uzyskania karty jest bardzo prosta i szybka. Wypełnienie wniosku skutkuje natychmiastowym wydaniem karty. Wystarczy jedna wizyta w Urzędzie.

„Wyrażam nadzieję, że nasi seniorzy będą aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez Gminę działaniach dedykowanych konkretnie osobom w wieku 60+. Wszelkiego tego typu aktywizacja jest niezmiernie ważna dla nich samych, dla członków ich rodzin, jak również dla całego lokalnego samorządu” – podkreśla wójt Katarzyna Kaźmierczak.

Współorganizatorami piątkowego wydarzenia byli Urząd Gminy Poraj, Stowarzyszenie Manko i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.  Artystycznie Gale uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich "Malwy" z Poraja i Jurajskiej Kapeli Biesiadnej. 

Kartę można wyrobić:

Urząd Gminy Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
pok. nr 111

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00
wtorek 7:00 – 16.00
piątek 7.00 – 14.00

Kontakt w sprawie Karty: 34 314 77 50