Dlaczego warto w terminie i sumiennie płacić rachunki czy raty kredytów?

Roman Pomianowski

Sumienne wywiązywanie się ze zobowiązań zapewnia spokój. Od początku dorosłego życia warto budować i pielęgnować swój pozytywny wizerunek osoby rzetelnej, terminowo wywiązującej się ze swoich zobowiązań. Wymaga to jednak odwagi, samozaparcia, konsekwencji w działaniu, odporności na pokusy, np. kreowania swego wizerunku pod wpływem mody, mediów, w tym w szczególności społecznościowych – rozmowa z Romanem Pomianowskim, psychologiem wspierającym osoby zadłużone znajdujące się w kryzysach psychicznych

Dlaczego warto w terminie i sumiennie płacić rachunki czy raty kredytów?

 

Takie informacje są gromadzone w specjalnie utworzonych bazach, takich jak np. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. To bardzo ważne narzędzie wykorzystywane przez instytucje finansowe. Pozwala im ocenić aktywność finansową klienta, jak sobie radził w sytuacji problemów płatniczych - nie zawsze przecież od niego zależnych - jaki charakter miały jego kontakty z wierzycielami, itd. Są to kluczowe elementy w procedurze tzw. scoringu kredytowego, jak to dzieje już standardowo się na dojrzałych rynkach finansowych.

Dlaczego znajdowanie się w bazie informacji pozytywnych jest ważne szczególnie dla młodych ludzi?

Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że znaczenie pozytywnej historii płatniczej będzie sukcesywnie wzrastało, tak dla jej właściciela jak i jego potencjalnych partnerów. Jest w końcu fundamentem wiarygodności, rzetelności, sumienności – solidnej podstawy relacji kooperacyjnych.

Korzyści ze świadomego budowania i wykorzystywanie pozytywnej informacji płatniczej należy widzieć w dwóch zasadniczych perspektywach czasowych: długoterminowej i bieżącej.

Jak wygląda ta perspektywa długoterminowa?

Tu pozytywna informacja działa jak rzetelne referencje, które wraz z upowszechnieniem się narzędzi sztucznej inteligencji, stają coraz bardziej wnikliwe, szczegółowe i obiektywne. Systemy instytucji finansowej są integrowane np. z systemami ERIF BIG, co zapewnia automatyzację i szybkość procesów. Są one mniej podatne na zakłócenia poznawcze wynikające z emocjonalnej natury człowieka je opracowującego. To będzie ważny atut w budowaniu relacji biznesowych, kooperacji, czy przy ubieganiu się o kredyt, szczególnie przy poważniejszych zobowiązaniach np. kredyt inwestycyjny, mieszkaniowy. Dlatego od początku dorosłego życia warto budować i pielęgnować swój pozytywnych wizerunek osoby rzetelnej, terminowo wywiązującej się ze swoich zobowiązań.

Jakie jest bieżące, krótkoterminowe znaczenie informacji pozytywnej?

Tu niezmiernie ważny jest aspekt psychologiczny. On jest często pomijany, bagatelizowany, ale jest niezmiennie ważny. W ten sposób budujemy swoją pozytywną samoocenę. Składa się na nią wiele elementów, np. poczucie bycia odpowiedzialnym, racjonalnie zaciągającym i obsługującym zobowiązania finansowe, ale także zaradnym oraz zorganizowanym. Daje to też poczucie spokoju, bezpieczeństwa, sprawstwa oraz zasłużony szacunek innych. Widać jednak, że osiągnięcie takiego stanu wymaga odwagi, samozaparcia, konsekwencji w działaniu, odporności na pokusy, np. kreowania swego wizerunku pod wpływem mody, mediów, w tym w szczególności społecznościowych. To szczególnie ważne, jeśli chodzi o młodych ludzi.