Coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS zielone 2

Sytuacja finansowa FUS w I kwartale tego roku wyglądała stabilnie mimo trwającej epidemii i związanej z tym ograniczonej działalności wielu branż. Z każdym miesiącem tego kwartału poprawiały się wpływy składkowe - wynika z raportu ZUS za I kwartał 2021 roku.

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2021 r. była stabilna. Dynamika wpływów składek do funduszu wyniosła 5,2 proc. rok do roku. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń–marzec br. osiągnął poziom 79,8 proc.

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń–marzec wyniosła 57 mld 600 mln zł i była o 5,5 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r.

- Z każdym miesiącem tego kwartału poprawiały się wpływy składkowe w ramach e-składki, a także dane dotyczące liczby płatników składek, osób ubezpieczonych oraz cudzoziemców zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Z kolei po stronie wydatków obserwowaliśmy wzrost wypłat zasiłków chorobowych. Mimo to stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych powrócił do poziomów obserwowanych w latach 2018–2019 i osiągnął 79,8 proc. – komentuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Rosła liczba cudzoziemców

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec marca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 766 036 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 5,6 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r. W liczbie tej 59,3 proc. osób było pracownikami, a 2,9 proc. prowadziło działalność gospodarczą. Pozostali cudzoziemcy odnotowani w statystykach ZUS byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą grupę (73,6 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – w pierwszym kwartale ich liczba wyniosła 564 109 osób, tj. o 16,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. oraz o 5,9 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 r.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego