Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

ZUS wycofał legitymacje ubezpieczeniowe.

ZUS wycofał legitymacje ubezpieczeniowe.
Wraz z początkiem roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał znane od lat legitymacje ubezpieczeniowe, za pomocą których mieliśmy dostęp do opieki medycznej. Od trzech miesięcy, aby skorzystać z bezpłatnych usług medycznych przedstawiamy inne dokumenty.
Pracownicy, którzy zatrudnieni są na pełny etat lub jego ułamek, obowiązani są do przedstawienia specjalnego druku RMUA. Dokument ten wydawany jest oczywiście przez pracodawcę.
Sposób potwierdzania prawa do bezpłatnego leczenia, przez właścicieli firm jest nieco bardziej skomplikowany. Muszą oni przedstawić w placówce medycznej specjalny druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo muszą oni posiadać aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Seniorzy przebywający na emeryturze oraz renciści otrzymają specjalną legitymację od ZUS lub też mogą wykorzystać aktualny odcinek renty lub emerytury. Osoby korzystające z ubezpieczenia męża lub rodzica powinny w placówkach medycznych przedstawiać dowód opłacenia przez tę osobę składki i zgłoszenia danego członka rodziny do ubezpieczenia.
zusWraz z początkiem roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał znane od lat legitymacje ubezpieczeniowe, za pomocą których mieliśmy dostęp do opieki medycznej. Od trzech miesięcy, aby skorzystać z bezpłatnych usług medycznych przedstawiamy inne dokumenty.
Pracownicy, którzy zatrudnieni są na pełny etat lub jego ułamek, obowiązani są do przedstawienia specjalnego druku RMUA. Dokument ten wydawany jest oczywiście przez pracodawcę.

Sposób potwierdzania prawa do bezpłatnego leczenia, przez właścicieli firm jest nieco bardziej skomplikowany. Muszą oni przedstawić w placówce medycznej specjalny druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo muszą oni posiadać aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Seniorzy przebywający na emeryturze oraz renciści otrzymają specjalną legitymację od ZUS lub też mogą wykorzystać aktualny odcinek renty lub emerytury. Osoby korzystające z ubezpieczenia męża lub rodzica powinny w placówkach medycznych przedstawiać dowód opłacenia przez tę osobę składki i zgłoszenia danego członka rodziny do ubezpieczenia.