Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

"Przez pokolenia", aktywizacja Seniorów w Internecie

Niestety, mimo popularyzacji Internetu i jego niemal powszechnej dostępności, starsi ludzie korzystają z niego sporatycznie. Dane analityków rynku dowodzą, że w grupie osób, które ukończyły 60 lat, zaledwie 3 proc. to użytkownicy sieci. Internet i dobrodziejstwa, jakie ze sobą niesie,  nie jest pożytkowany przez pokolenie, które mogłoby wspaniale wzbogacić jego zasoby.

Powstają programy aktywizujące Seniorów w obrębie wirtualnej przestrzeni. W gminach, nawet tych maleńkich, prowadzone są 50-godzinne szkolenia dla osób starszych. Ich celem jest wpojenie podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu, połączona z praktyczną nauką obsługi.

Coraz więcej jest także stron dedykowanych Seniorom. Niektóre próbują przybiliżyć wirtualny świat, stanowią instrukcję obsługi Internetu. Doskonałym przykładem takiego portalu jest www.przez-pokolenia.pl. Strona ta wspiera akcję pod tym samym hasłem. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja Seniorów w Internecie. Organizatorzy angażują także młodych, których zadaniem jest zaproszenie rodziców i dziatków do wirtualnego świata i przwodzenie im w tej bezkresnej nimal przestrzeni.

- Zamierzamy promować wizerunek „nowoczesnego seniora”, który nie tylko sam zna się na komputerach i Internecie, ale także propaguje taką właśnie postawę w swoim środowisku. Wierzymy, że Internet jest jednym z narzędzi budujących więzi między pokoleniami. Naszym celem długofalowym jest zlikwidowanie „bariery technologicznej” dzielącej dziś starszych i młodszych - czytamy na stronie monitującej akcję "Przez pokolenia".

Patronami przedsięwzięcia są: UPC Polska, Eurobank, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Katarzyna Matczuk