Pieniądze z polisy na życie

Starsza pani w polu

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie postrzegane jest przede wszystkim jako forma zabezpieczenia najbliższych na wypadek śmierci osoby, która odpowiada za finansową kondycję rodziny. Tak faktycznie jest, ale warto pamiętać, że świadczenia z polisy mogą być przeznaczone nie tylko na prywatne, ale również na biznesowe czy zawodowe potrzeby ubezpieczonych. Ma to olbrzymie znaczenie dla setek tysięcy osób, które prowadzą w Polsce mikrofirmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Ich śmierć oznacza przecież ograniczone lub wyzerowane dochody dla rodziny, utratę zarobków dla pracowników czy utrudnienia dla kontrahentów. Co ważne, kupując polisę na życie, przedsiębiorcy nie ubezpieczają firmy, lecz siebie – konkretną osobę odpowiedzialną za zaciągnięte zobowiązania – wyjaśnia Renata Kudła-Rajca, Menadżer Zdalnych Koordynatorów Sprzedaży w Leadenhall Insurance.

Na co mogą „pójść” pieniądze z polisy na życie?

  • Każdego roku ubezpieczyciele wypłacają kilkanaście miliardów złotych odszkodowań i świadczeń z polis na życie – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
  • Ta kategoria ubezpieczeń kojarzy się przede wszystkim z zabezpieczeniem najbliższych na wypadek śmierci.
  • Jednak pieniądze z polisy mogą pokryć tak prywatne, jak i biznesowe zobowiązania ubezpieczonych, m.in. wobec kontrahentów, pracowników czy organów podatkowych.
  • Wypłata w ramach polisy jest niezależna od podatku od darowizn i nie stanowi masy spadkowej.

W 2023 r. ubezpieczyciele zebrali 22,68 mld zł składek z polis na życie, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej – podaje KNF. Liczba aktywnych umów indywidualnych wyniosła na koniec roku 11,19 mln, a w 626,54 tys. umów grupowych ubezpieczonych było 11,7 mln osób. Z kolei suma wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła 16,17 mld zł.

Środki na różne cele: od utrzymania rodziny po pensje pracowników

Z punktu widzenia osób, które prowadzą lub otwierają firmę, ubezpieczenie na życie to zatem sposób na zapewnienie uposażonym członkom rodziny oraz spadkobiercom środków na utrzymanie i spłatę ewentualnych zobowiązań. Zaliczają się do nich m.in. wynagrodzenia pracowników, rozliczenia z kontrahentami, organami podatkowymi i leasingodawcami, a także niespłacone kredyty inwestycyjne czy obrotowe.

- Dobrze jest pamiętać, że świadczenia z polisy są wolne od podatku od darowizn i nie stanowią masy spadkowej. To oznacza, że bliscy otrzymają pieniądze z ubezpieczenia niezależnie od postępowania spadkowego. Rynek oferuje dziś wiele tzw. produktów życiowych z wysokimi sumami ubezpieczenia na wypadek śmierci, które w znacznym stopniu są w stanie zabezpieczyć zobowiązania przedsiębiorcy – tłumaczy Renata Kudła-Rajca z Leadenhall Insurance.

Główną motywację do zakupu ochrony stanowią najczęściej ważne momenty w prywatnym i zawodowym życiu, takie jak założenie rodziny, otwarcie firmy, zmiana pracy czy zakup mieszkania. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak wysokość składki, suma ubezpieczenia, która zazwyczaj zależy od wieku, stanu zdrowia, możliwości finansowych ubezpieczonego oraz długości trwania polisy bez zmienności warunków (składki i sumy).

- Na przykład w naszym przypadku indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci na kwotę 2 mln zł dla 45-letniego przedsiębiorcy kosztuje ok. 300 zł miesięcznie przy umowie zawartej na 5 lat. Myślę, że dla wielu osób to niski koszt w porównaniu ze zobowiązaniami, które ponoszą każdego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Generalnie klienci mają dziś szerokie możliwości w zakresie polis na życie. Także osoby z dużymi zarobkami, którzy chcą się ubezpieczyć na ponadstandardowym poziomie, np. na sumę sięgającą 10 mln zł – dodaje Renata Kudła-Rajca.

Źródło: Leadenhall Insurance