Seniorzy z Choronia z sukcesem w konkursie kulinarnym

Choron seniorzy 2020

Konferencji poświęconej rozwojowi przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności, która zorganizowana została przez Partnerstwo Północnej Jury, towarzyszyło wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego. Konkurs odbył się w okresie wakacyjnym. O ocenę potraw kulinarnych ubiegali się przedstawiciele Gminy Poraj: KGW "Natalinki" i seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choroniu. Nasi seniorzy zaproponowali do oceny dobrze znaną wszystkim bywalcom cyklicznej imprezy gminnej - Chorońskie Prażuchy, właśnie tę sztandarową  potrawę, zdobywając decyzją jury wyróżnienie.

Nagrodę wręczyli: Jerzy Motłoch, dyrektor Biura PPJ, Andrzej Perliński, dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Tomasz Wiekiera, zastępca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, wójt Katarzyna Kaźmierczak i członek Zarządu PPJ Adam Zaczkowski. Z ich rąk nagrodę odebrali przedstawiciele seniorów Państwo Barbara i Wiesław Skórowie. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie PPJ w partnerstwie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. 

1 października b.r. w Żarkach odbyła się konferencja nt. rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ). Celem realizowanej konferencji była aktywizacja i wzmocnienie wiedzy w zakresach tematycznych ujętych w ramowym programie konferencji. Konferencja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencję otworzył i prowadził Dyrektor biura- Jerzy Motłoch, który na wstępie powitał wszystkich zaproszonych gości. Konferencję swoją obecnością uświetnił Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego- Andrzej Perliński, a także Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie- Tomasz Wiekiera. Nie mogło zabraknąć na konferencji włodarzy partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ a także najważniejszych uczestników spotkania tj. zwycięzców i laureatów konkursu kulinarnego pt. „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”. W trakcie konferencji można było wysłuchać niezwykle inspirujących prelekcji wygłoszonych przez Beatę Fąferę, która w wyczerpujący sposób omówiła tematy dotyczące: Wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie a także ideę Slow life na obszarze Stowarzyszenia PPJ- jako przykład promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Z kolei Dyrektor Stowarzyszenia PPJ Jerzy Motłoch odniósł się do tematów dotyczących upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na terenie Stowarzyszenia PPJ a także wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenia nowym miejsc pracy m.in. w aspekcie realizowanego konkursu kulinarnego. W trakcie konferencji, Dyrektor PPJ, Jerzy Motłoch wraz z Dyrektorem Departamentu Terenów Wiejskich- Andrzejem Perlińskim, Zastępcą Dyrektora ŚODR i włodarzami partnerskich gmin uroczyście wręczyli nagrody wraz z gratulacjami zwycięzcom i laureatom konkursu kulinarnego, który był realizowany w okresie czerwiec- październik 2020r. przez Stowarzyszenie PPJ w partnerstwie z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Gminą Janów, Gminą i Miastem Koziegłowy, Gminą Lelów, Gminą Mstów, Gminą Niegowa, Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Gminą Przyrów, Miastem i Gminą Żarki.

Nagrody odebrali:
I miejsce- KGW Sygontka- w imieniu KGW nagrodę w postaci chłodziarko-zamrażaki o wartości 2000 zł odebrały panie reprezentujące KGW- Anna Kot i  Janina Bochenek.
II miejsce- KGW "Wysokie Obcasy", w imieniu KGW nagrodę w postaci warnika, garnków z pokrywą 9l i 15 l, kociołka elektrycznego, podgrzewacza z pojemnikami na pastę, zestawu 3 patelni, na łączną kwotę 1500 zł odebrały Marta Łapaj i Ewelina Łozińska-Beza.
III miejsce- Iwona Mizgała, otrzymała nagrodę w postaci płyty indukcyjnej o łącznej wartości 1000 zł.

6 laureatów konkursu, tj:
Bożena Włochowicz (Gmina Lelów),
KGW Stara Huta (Gmina i Miasto Koziegłowy),
Koło Emerytów i Rencistów w Choroniu (Gmina Poraj),
Zagroda Maciejówka Izabela Szewczyk (Miasto i Gmina Żarki),
Krystyna Obała (Gmina Janów),
KGW Brzyszów (Gmina Mstów) otrzymało zestawy patelni tefal.

Komisja Konkursowa specjalne wyróżnienie za doskonałe łączenie tradycji z nowoczesnością, kulinarną pasję i inspirujący sposób przygotowania potraw w konkursie kulinarnym pt. „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności” przyznała Przemysławowi Bialikowi (który otrzymał zestaw sztućców).

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział w spotkaniu, dyskusję i uwagi.

Materiał Stowarzyszenie PPJ