Uprawnienia Lekarza Rodzinnego

lekarz rodzinny

Zmiany uprawnień lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej*1

dr Joanna Plak-Warecka

Od 1 listopada 2023 r. uprawnienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych) ulegną rozszerzeniu. Oznacza to, że będą mogli kierować pacjentów na dodatkowe badania, zarezerwowane do tej pory dla lekarzy specjalistów oraz będą mieli możliwość objęcia opieką koordynowaną więcej grup pacjentów.

Zmianie ulegną także zasady wykonywania badań laboratoryjnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Do dodatkowych badań, na które będzie mógł kierować lekarz rodzinny zaliczają się: tomografia komputerowa tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca; immunoglobuliny E całkowite (IgE) – pomocne w diagnozowaniu alergii; immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot; alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

W ramach nocnej (od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku) i świątecznej opieki zdrowotnej będzie można (dodatkowo) wykonać badania laboratoryjne, takie jak: morfologia krwi 8-parametrowa; glukoza z krwi żylnej; kreatynina; potas; sód; białko C-reaktywne (CRP); badanie ogólne moczu; AST; ALT; mocznik; bilirubina całkowita; test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV; OB; wskaźnik protrombinowy (INR); kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB); kwas moczowy; czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy; wapń zjonizowany; amylaza; fibrynogen; GGTP; o ile wykonanie tych badań jest możliwe w danej placówce oraz pod warunkiem, że stan zdrowia pacjenta wymaga wykonania takich badań.

Dodatkowo lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli objąć wsparciem więcej grup pacjentów w ramach opieki koordynowanej w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Do wspomnianych grup pacjentów należą: chorzy ze stanem przedcukrzycowym, z nadczynnością tarczycy, z przewlekłą chorobą nerek – w zakresie: wczesnego diagnozowania choroby, ustalenia terapii, a także skierowania na badania specjalistyczne w zaawansowanym stadium choroby.

 

*1  Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/9333297,nowe-badania-od-lekarza-rodzinnego-juz-od-1-listopada-co-jeszcze-sie.html/dostęp 31.10.2023