Darmowe leki dla seniorów

Apteka drogeria

Darmowe leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat – podstawowe informacje.

dr Joanna Plak-Warecka

Senior, który chce skorzystać z możliwości, jakie oferuje rządowy program Leki 75+, musi spełnić jednocześnie następujące warunki:

  • ukończenie 75 roku życia - wymóg jest weryfikowany za pomocą numeru PESEL/daty urodzenia;
  • posiadanie recepty, na której w polu „kod uprawnień dodatkowych” widnieje litera „S”
  • recepta musi być wystawiona na lek, który znajduje się w wykazie bezpłatnych leków (link do wykazu: https://75plus.mz.gov.pl/);
  • lek jest refundowany pacjentom, którzy cierpią na określone choroby, np. Glucobay 100 (100 tabletek, 100 mg) jest refundowany w przypadku cukrzycy; z kolei Alendran 70 (tabletki, 70 mg) w przypadku osteoporozy;
  • recepta musi zostać wystawiona przez:

- lekarza rodzinnego, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,

- lekarza, pielęgniarkę, świadczących usługi w ramach specjalistycznej pomocy ambulatoryjnej,

- lekarza świadczącego usługi w zakresie leczenia szpitalnego,

- lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale go nie wykonuje – tylko dla członków rodziny

  • recepta może mieć formę papierową lub elektroniczną, jednak musi być zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem recepty.

Zdarza się, że lekarz przypisuje pacjentowi lek, który znajduje się w wykazie, jednak pacjent nie otrzymuje go bezpłatnie. Dlaczego tak się dzieje? Leki są dostępne w różnych opakowaniach- po 30, 60, 90 sztuk, a refundacji mogą podlegać wybrane opakowania danego leku. Skoro refundowany jest lek w ilości 30 i 60 sztuk, a lekarz zapisał 90 sztuk, to pacjent nie otrzyma go bezpłatnie. Podobnie dzieje się w sytuacji, w której lekarz nie dopisze literki „S” w polu: „kod uprawnień dodatkowych”. Farmaceuta wyda wtedy lek, ale będzie trzeba za niego zapłacić.