Covid - 19 we Włoszech

Covid 19 Italia

Charakterystyka pacjentów, którzy zmarli na Covid – 19 we Włoszech. Stan na 10.01.2022 r.

dr Joanna Plak-Warecka

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych informacji na temat zgonów we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, u których zdiagnozowano Covid-19. Źródłem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu jest raport: „Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia” sporządzony przez Istituto Superiore di Sanita, obejmujący okres od 1.03.2020 r. do 10.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym zmarło łącznie 138 099 osób. Średnia wieku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na Covid-19 i zmarły, to 80 lat w przypadku mężczyzn i 85 lat w przypadku kobiet; przy czym kobiety stanowią 43,6% ogólnej liczby zgonów. Jedynie 1,3% zmarłych to osoby w wieku poniżej 50 roku życia, zaś blisko 60% to osoby w wieku 80+.

W raporcie uwzględniono również historię hospitalizacji zmarłych. I tak, zgony osób hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii stanowiły 23,8%, osób hospitalizowanych na innych oddziałach – 58,5%; zaś osób, które nie były hospitalizowane – 17,7%. Przy czym odsetek osób hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii wyniósł: 44% w grupie wiekowej poniżej 80 lat i 8,2% w grupie wiekowej powyżej 80 lat. Odpowiednio, odsetek hospitalizacji na innych oddziałach wyniósł: 42,3% i 71,1%.

Autorzy raportu przeanalizowali dokumentację medyczną 8436 hospitalizowanych osób. Z analizy wynika, iż 246 osób (w tym: 67 kobiet) nie cierpiało na żadne choroby współistniejące; 955 osób (w tym: 337 kobiet) miało zdiagnozowaną jedną chorobę współistniejącą, 1512 osób (w tym: 586 kobiet) - dwie choroby współistniejące, 5723 osób (w tym: 2434 kobiet) - co najmniej 3 choroby współistniejące.

Wśród zdiagnozowanych chorób współistniejących przeważały takie schorzenia, jak:

 • choroba niedokrwienna serca - 2379 przypadków;
 • migotanie przedsionków - 2144 przypadków;
 • niewydolność serca - 1349 przypadków;
 • nadciśnienie tętnicze - 5550 przypadków;
 • cukrzyca typu 2 - 2459 przypadków;
 • demencja - 1987 przypadków;
 • nowotwór aktywny - 1362 przypadki;
 • przewlekła hepatopatia – 427 przypadków;
 • choroby autoimmunologiczne - 397 przypadków;
 • HIV -19 przypadków;
 • otyłość - 981 przypadków.

W raporcie znalazły się także informacje na temat liczby zgonów osób niezaszczepionych oraz w pełni zaszczepionych, cierpiących na określone choroby współistniejące. I tak:

 • choroba niedokrwienna serca przyczyniła się do śmierci 27,6% niezaszczepionych i 37,2% w pełni zaszczepionych;
 • migotanie przedsionków – odpowiednio: 27,4% i 33,5%;
 • niewydolność serca – odpowiednio: 14,2% i 24,9%;
 • nadciśnienie tętnicze – odpowiednio: 66,2% i 69,8%;
 • cukrzyca typu 2 – odpowiednio: 28% i 29,2%;
 • demencja – odpowiednio: 19,1% i 34,8%;
 • nowotwór aktywny – odpowiednio:12,9% i 19,1%;
 • przewlekła hepatopatia – odpowiednio: 5,2% i 5,2%;
 • choroby autoimmunologiczne – odpowiednio: 6,7% i 5,5%;
 • HIV – odpowiednio: 0,1% i 0%;
 • otyłość – odpowiednio: 15,9% i 8,6%.

Średni wiek osób niezaszczepionych wyniósł 78,6 lat, zaś w pełni zaszczepionych – 84,7 lat.

Ponadto w raporcie znalazły się informacje na temat zgonów na skutek powikłań spowodowanych przez Covid-19. Z danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów wynika, że na skutek niewydolności oddechowej zmarło 7730 osób (94,4% osób niezaszczepionych i 86,6% osób w pełni zaszczepionych), na skutek niewydolności nerek - 2106 osób (odpowiednio: 28,4% i 35,6%), na skutek uszkodzenia mięśnia sercowego - 859 osób (odpowiednio: 8,3% i 13,4%), na skutek zakażenia całego organizmu – 1737 osób (odpowiednio: 26,3% i 28,4%).

Na podstawie lektury raportu można jednoznacznie stwierdzić, że pandemia przyczyniła się w znaczący sposób do zmniejszenia populacji osób najstarszych i najbardziej schorowanych, w wieku 80+. Jednocześnie w przypadku tej grupy wiekowej przyjęcie wszystkich zalecanych dawek szczepionki nie przełożyło się na znaczące zmniejszenie liczby zgonów, w porównaniu z osobami które nie poddały się szczepieniu.