Zachodniopomorskie - Seniorzy III

Wsparcie seniorów w województwie zachodniopomorskim

cz. III

dr Joanna Plak

Joanna Plak

W III części cyklu zachodniopomorskiego zostaną zaprezentowane działania dla seniorów, realizowane przez wybrane podmioty, w szczególności organizacje pozarządowe, mające swoje siedziby w Szczecinie.

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów w Szczecinie zajmuje się aktywizacją seniorów poprzez promowanie wolontariatu i mentoringu osób w podeszłym wieku. Seniorzy są wolontariuszami w Książnicy Pomorskiej i filach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, gdzie porządkują zbiory biblioteczne oraz biorą udział w akacjach organizowanych przez te placówki jak np. „Podróże po książkowym origami- zabawy z papierem dla maluchów”, czy czytanie „Quo Vadis” w ramach akcji Narodowe Czytanie.

Pełnią także wolontariat w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, gdzie m.in.: pomagają pracownikom obsługi widowni, obsługują infolinię, pomagają w sprzedaży pamiątek, czy oprowadzają zainteresowanych po obiekcie omawiając jego historię. Centrum mieści się przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 502 103 592

Stowarzyszenie „Solidarni Razem” prowadzi projekty dla różnych grup wiekowych, w tym dla osób starszych, z zakresu aktywizacji, edukacji obywatelskiej, kompetencji społecznych. Stowarzyszenie mieści się przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, a kontakt jest możliwy drogą telefoniczną pod numerem 91 422 74 22

Stowarzyszenie „Kamera” zrzesza szczecińskich artystów, ale także pedagogów, terapeutów. Jego celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, integrującej różne formy profilaktyki społecznej i działalności artystycznej. W ofercie Stowarzyszenia znalazły się również działania adresowane do seniorów, takie jak: warsztaty filmowe seniorów, czy festiwal filmowy dla seniorów- SeniorMovie. „Kamera” mieści się przy ul. Jana Pawła II 17 w Szczecinie. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 501 838 708.

Instytut Seniora - Dom Kultury Słowian – organizuje bezpłatne cykliczne spotkania i wydarzenia kulturalne dla seniorów. Poświęcone są one takim tematom, jak: profilaktyka zdrowotna, kreowanie własnego życia, profilaktyka uzależnień, aktywność fizyczna i umysłowa, rozwój aktywności twórczej i intelektualnej. Seniorzy biorą udział w prelekcjach, spotkaniach moderowanych i warsztatach z powyższych tematów; mają także możliwość uczestniczenia w tematycznych wieczorkach tanecznych. Instytut mieści się przy ul. Korzeniowskiego 7 w Szczecinie, Kontakt jest możliwy pod numerami telefonów: 91 434 56 63 i 606 414 430.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych realizuje działania, które mają na celu: modelowanie postaw seniorów poprzez wskazanie im że bez względu na wiek można być aktywnym i realizować marzenia, jak również edukowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób starszych. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają na celu, w szczególności: poprawę jakości życia seniorów, popularyzację sportu i zdrowego stylu życia w tej grupie wiekowej, propagowanie wolontariatu seniorów, zwiększenie efektywności i skuteczności projektów realizowanych dla seniorów. Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych mieści się przy ul. L. Okulickiego 73 w Szczecinie. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 785 962 631.

Salon Artystyczny Seniorów (SAS)– jest to grupa szczecińskich seniorów, którzy współtworzą program Domu Kultury „13 muz” , wprowadzając do repertuaru Domu Kultury spektakle/wydarzenia adresowane do osób starszych. Przy Salonie Artystycznym Seniorów działają: teatr Boscha, duet wokalny Andrzej i Lidia, grupa poetycko-teatralna SASanki, kabaret. Ponadto SAS organizuje cykliczne Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów, w ramach których prezentowane są dokonania artystyczne seniorów z województwa zachodniopomorskiego, takie jak: działa plastyczne, poezja, piosenki, spektakle teatralne, spektakle kabaretowe. SAS mieści się przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 501 791 491.

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) – ich oferta jest adresowana do osób zamieszkujących w Szczecinie w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą się uczyć i zdobywać nowe umiejętności, po zakończeniu aktywności zawodowej. Szczecińscy seniorzy mogą korzystać z oferty (wykłady tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi) następujących UTW: Ekonomiczny Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy ul. Mickiewicza 64 pok.3 w Szczecinie, tel. 91 444 18 08, Humanistyczna Akademia Seniora UTW z siedzibą przy ul. Monte Cassino 15, tel. 91 422 04 22, Medyczny Uniwersytet Seniora z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, tel. 91 480 09 76, Morski Uniwersytet Seniora z siedzibą przy ul. Szczerbcowej 4 s.5, tel. 91 480 93 48, Trzeci Wiek Technologicznie z siedzibą przy przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecnie, tel. 91 449 43 95, UTW w Szczecinie z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 17/3 tel. 91 812 39 75, UTW Szczecin Prawobrzeże z siedzibą przy ul. Seledynowej 91 a w Szczecinie, tel. 91 463 17 44.