Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Porady, szkolenia, informacje dla opiekunów i asystentów seniora

Praca pomoc seniorom

Wsparcie opiekunów seniorów – badanti. Dobre praktyki z regionu Emilia Romagna.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Wiele rodzin w regionie Emilia Romagna korzysta ze wsparcia badanti w opiece domowej nad swoimi seniorami. Pracę w charakterze badanti wykonują w większości wypadków kobiety pochodzące spoza Włoch, często słabo posługujące się językiem włoskim lub w ogólne go nie znające, nie mające informacji na temat przysługujących im praw, zasilające szarą strefę na rynku pracy.

Władze regionu Emilia Romagna, obserwując skalę zjawiska, postanowiły uregulować sytuację tych kobiet na rynku pracy. Na mocy stosownej uchwały został utworzony „Fundusz regionalny dla osób niesamodzielnych”. Dzięki jego powołaniu stało się możliwe zainicjowanie sieci kompleksowych usług wspierających opiekunów osób zależnych, zarówno będących członkami rodziny, jak i badanti. Wsparcie obejmuje m.in.: udzielanie spersonalizowanych porad i informacji, organizację szkoleń i tutoriali dla asystentów/opiekunów seniora, wsparcie w opracowaniu indywidualnego planu opieki nad seniorem. Usługi są świadczone przez ekspertów i koordynowane w wyznaczonych obszarach. Aby umożliwić dostęp do materiałów informacyjnych jak największej liczbie osób wykonujących zawód badanti, zostały wydane broszury tematyczne, tłumaczone na kilka języków obcych: rosyjski, polski, angielski, arabski, rumuński, francuski, hiszpański, albański. Każda z ośmiu broszur jest poświęcona odrębnemu tematowi z zakresu aspektów opieki nad seniorem, tj.: zasady komunikowania się z osobą starszą, dbałość o higienę i przystosowanie przestrzeni domowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa seniorowi, odżywianie i pomoc w przygotowaniu posiłków, wsparcie w poruszaniu w środowiskiem domowym, jak również poza nim; opieka nad osobą cierpiącą na otępienia, umiejętność korzystania z sieci usług dedykowanych seniorom i ich opiekunom, prawa i obowiązki opiekunów pochodzących spoza Włoch, informacje przydatne dla opiekunów w kontekście opieki nad seniorem. Korzystanie z usług dostępnych w ramach sieci jest możliwe po dopełnieniu formalności i podpisaniu umowy o pracę oraz zgłoszeniu opiekuna do ubezpieczenia społecznego.

Badanti otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość zależy od takich czynników, jak m.in. posiadanie kompetencji w zakresie opieki nad seniorem (mile widziane są pielęgniarki w średnim wieku), poziom znajomości języka włoskiego, wymiar czasowy pracy – opieka całodobowa, w trybie dziennym lub nocnym, charakter zamieszkania - w domu seniora lub wynajem samodzielny, zakres obowiązków- tylko opieka, czy również prowadzenie domu (sprzątanie, zakupy), posiadanie prawa jazdy. Seniorzy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia opiekuna doraźnie, mogą użyć w tym celu tzw. książeczki rodzinnej - imiennej, opłaconej z góry. Minimalna wartość czeku w ramach tej książeczki to 10 Euro, będące opłatą za godzinę pracy opiekuna. Korzystanie z książeczki jest obwarowane kilkoma limitami, m.in. łączna kwota usług w skali roku nie może przekroczyć 5 tys. Euro. W ramach książeczki można opłacić ściśle określone usługi, takie jak: drobne prace domowe (sprzątanie) lub opieka domowa nad osobami starszymi i niesprawnymi.