Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Warszawa Przyjazna Seniorom IV

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.IV

dr Joanna Plak

W ostatniej części informatora poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów zamieszkujących w Warszawie, zostaną omówione inicjatywy podejmowane w sieci oraz projekty mające na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Jednym z takich projektów jest projekt realizowany przez Urząd miasta stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi o nazwie: „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”. Pracownicy – doradcy cyfrowi, udzielają zainteresowanym seniorom – osobom w wieku 60+ informacji z zakresu: rozwiązywania problemów z komputerem, tabletem, smartfonem, aparatem telefonicznym; poprawnego wysyłania wiadomości mailowej, założenia konta w mediach społecznościowych (Facebook), zgrywania zdjęć z telefonu, zakładania i obsługi poczty elektronicznej, obsługi komunikatorów internetowych (Skype) i wielu pokrewnych.

Punkt stacjonarny znajduje się na ul. Spokojnej 2 w Wesołej, jednak w trakcie pandemii porady są udzielane wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów: 720-997-026- 028 .

Kolejna inicjatywa realizowana na rzecz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów to „Warszawski Elementarz Cyfrowy”. Jest to podręcznik, dostosowany do potrzeb uczenia się seniorów, przygotowany przez Urząd Miasta we współpracy z jednym z wydawnictw informatycznych – Helion SA. Składa się on z dwóch podstawowych części oraz dodatków dla osób średniozaawansowanych. Podręcznik można pobrać pod poniższymi linkami:

Część I poświęcona obsłudze komputera jest dostępna pod linkiem: http://senioralna.um.warszawa.pl/sites/senioralna.um.warszawa.pl/files/po1b2b_p.pdf

Część II poświęcona obsłudze Internetu jest dostępna pod linkiem:

http://senioralna.um.warszawa.pl/sites/senioralna.um.warszawa.pl/files/po2b2b_p.pdf

W dobie pandemii wiele aktywności przeniosło się do sieci. Nie inaczej jest w z działaniami dedykowanymi seniorom. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane, cyfrowe, inicjatywy dedykowane osobom w podeszłym wieku.

Jedną z nich jest „Siłownia pamięci”, czyli bezpłatny zbiór narzędzi, umożliwiających przygotowanie i prowadzenie treningów „pamięciowych” z seniorami. Pod linkiem: https://www.silowniapamieci.pl/ dostępne są: poradnik, ćwiczenia, scenariusze zajęć, aplikacje memo (na tablet), filmy i webinary, mogące być wykorzystywane w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, domach pobytu dziennego seniorów i innych placówkach oferujących zajęcia grupowe dla starszych osób. Zaprezentowane materiały nadają się również do wykorzystania w warunkach domowych. „Siłownia pamięci” jest projektem Fundacji Stocznia.

Ciekawą propozycją jest „Ninateka”, czyli zbiory Narodowego Instytutu Audiowizualnego, dostępne online, pogrupowane w następujące katalogi: kolekcje, film, teatr, muzyka, sztuka, literatura, publicystyka, media i technologie. Warto podkreślić, że materiały zamieszczone na Ninatece cechuje bardzo dobra jakość, także w przypadku archiwalnych dokumentów, filmów i koncertów. Link do Ninateki: https://ninateka.pl/

Seniorzy lubiący śpiewać mogą skorzystać ze Śpiewnika Narodowego Centrum Kultury, dostępnego pod linkiem: https://www.zaspiewajmy.pl/. Na stronie znajduje się blisko 100 piosenek od czasów walk o niepodległość, po czasy współczesne; wraz z nutami, tekstami i liniami melodycznymi. Należy podkreślić, że katalog utworów nieustannie się powiększa.

Bardzo ciekawą inicjatywa jest portal internetowy „Psycholog dla seniora” prowadzony przez psychologa p. Piotra Łąckiego. Jest to portal z artykułami i poradami dla seniorów w różnych obszarach tematycznych, takich jak: zdrowie i ciało, sprawność umysłowa, aktywne życie, przed emeryturą, filmy warte obejrzenia, ćwiczenia do pobrania i samodzielnego wykonania. Zainteresowani mogą również kupić książki p. Piotra Łęckiego, dostępne w zakładce: „sklep”. Link do strony: https://psychologdlaseniora.pl/

Seniorzy, chcący zadbać o swoją formę fizyczną, mogą skorzystać z bogatej oferty dostępnej w sieci. Jedną z ciekawszych propozycji jest dodatek specjalny do magazynu „Pokolenia”, omawianego w I części informatora. Bogato ilustrowany dodatek jest dostępny pod linkiem: http://senioralna.um.warszawa.pl/sites/senioralna.um.warszawa.pl/files/dodatek_AKTYWNIE_cwiczenia-skompresowany.pdf. W dodatku znajdują się ćwiczenia na różne partie ciała, bezpieczne dla seniorów, także z wykorzystaniem taśmy.

Ćwiczenia dla seniorów są również dostępne na kanałach YouTube. Jednym z nich jest kanał „Senior w Ruchu”, dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCcTZi2WqpaPtZsEpxwgNAqA

Kolejnym jest kanał z ćwiczeniami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Espar (Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+). Stowarzyszenie jest pomysłodawcą akcji: „Łapię dzień”, która miała na celu zachęcić seniorów w wieku 50+ do aktywności fizycznej w plenerze. W dobie pandemii działalność Stowarzyszenia została przeniesiona do sieci. I tak seniorzy mogą skorzystać z następujących propozycji ćwiczeń dostępnych online: ćwiczenia z torebką cukru lub mąki: https://www.youtube.com/watch?v=YwxP_pxnLAM&feature=youtu.be, ćwiczenia z miotłą: https://www.youtube.com/watch?v=RjmN9tGTeCc&feature=youtu.be, tańce z różnych stron świata: https://www.youtube.com/watch?v=hAEapOLBr2A

Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do samodzielnego wykonywania ćwiczeń zasięgnąć porady lekarza, który oceni czy stan zdrowia seniora pozwoli na ich wykonywanie.