Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Warszawa Przyjazna Seniorom II

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.II

dr Joanna Plak

W drugiej części informatora zostaną zaprezentowane informacje na temat wybranych form wsparcia instytucjonalnego dla seniorów zamieszkujących w Warszawie.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)

           Świadczą usługi dla różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie, osobom potrzebującym, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, do których zaliczają się: pomoc w wykonywaniu codziennych czynności (ubieranie się, kąpanie, jedzenie), organizacja czasu wolnego, pomoc w zakupie ubrania/butów, pielęgnacja w chorobie, świadczenie usług specjalistycznych wynikających z rozpoznanego zapotrzebowania (w szczególności warunkowanych przewlekłą chorobą).

W czasie trwania epidemii koronawirusa OPS świadczą usługi w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, takich jak, w szczególności: dostarczenie gorącego posiłku, dostarczenie zakupów, udzielenie wsparcia psychologicznego. Każda dzielnica Warszawy posiada własny Ośrodek Pomocy Społecznej (wykaz poniżej). Ośrodki są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

Adres: ul. Rozłogi 10,

tel. 22 487 13 00 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka 

Adres: ul. Marywilska 44 C,

tel. 22 300 20 40

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

Adres: ul. Przybyszewskiego 80/82,

tel. 22 56 89 100

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów 

Adres: ul. Falęcka 10,

tel.: 22 849 44 66

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota 

Adres: ul. Przemyska 11, 

tel. 22 822 11 24

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

Adres: ul. Wiatraczna 11,

tel. 22 277 33 00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ

Adres: ul. Karola Szymanowskiego 6/61,

tel. 22 511-24-00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów 

Adres: ul. Plutonowa 10,

tel. 22 277 34 20

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście 

Adres: ul. Konwiktorska 3/5,

tel. 22 27 741 43

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek 

Adres: ul. Świętego Wincentego 87,

tel. 22 277 02 50

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus

Adres: ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1,

tel. 22 277 34 40

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów 

Adres: ul. Jana Cybisa 7,

tel. 22 544 12 00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer

Adres: ul. Włókiennicza 54,  

tel. 22 277 36 27

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła

Adres: ul. 1 Praskiego Pułku 21 A,  

tel. 22 773 44 12

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów

Adres: ul. Przyczółkowa 27 A,

tel. 22 648 22 26

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

Adres: ul. Czereśniowa 35,

tel. 22 863 98 37, 863 91 75

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

Adres: ul. J.Bema 91,

tel. 22 571-50-00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz

Adres: ul. Dembińskiego 3,

tel. 22 569 28 00

Domy Dziennego Pobytu


         Poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej oferują dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu. Placówki te są otwarte w godzinach pracy OPS, czyli od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Domy dziennego pobytu realizują działania mające na celu: podtrzymywanie aktywności społecznej seniorów, utrzymanie ich dobrej kondycji i sprawności ruchowej, utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej seniorów, usamodzielnienie i pobudzenie ich zaradności, rozwijanie różnych zainteresowań, organizację wolnego czasu, zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności, a także zapewnienie posiłków. O przydzieleniu miejsca w Domu decyduje dyrektor właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej (po zapoznaniu się ze złożonym w OPS wnioskiem oraz w oparciu o wyniki wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika Ośrodka w miejscu zamieszkania seniora). Wysokość opłat za pobyt jest uzależniona od dochodów potencjalnego beneficjenta usług. Poniżej znajdują się informacje na temat domów dziennego pobytu, w podziale na dzielnice.

Bielany - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1
Adres: al. Zjednoczenia 13,
tel. 22 864 27 55 

Bielany - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2
Adres: ul. Wrzeciono 5A,
tel. 22 865 77 25

Mokotów - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Bałuckiego 5,
tel. 22 844 50 09 

Ochota - Dom Dziennego Pobytu ''Z Ochotą''
Adres: ul. Grójecka 109,
tel. 22 659 72 91 

Praga Południe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Walecznych 59,
tel. 22 277 33 61

Praga Południe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Paca 42,
tel. 22 277 33 78

Praga Północ - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Brzeska 4,
tel. 22 619 55 09

Rembertów - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Plutonowych 10,
tel. 22 611 93 80 wew. 11

Śródmieście - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Świętojerska 12a,
tel. 22 277 41 71

Śródmieście - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Górnośląska 39,
tel. 22 629 57 36 

Śródmieście - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Twarda 1,
tel. 22 654 56 14

Targówek - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Św. Wincentego 85,
tel. kom.: 797 318 146 

Ursus - Dzienny Dom Pobytu Seniora
Adres: ul. Walerego Sławka 2,
tel. kom.: 606 76 86-76

Ursynów - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Cybisa 7,
tel. 22 544 12 00

Wawer - Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Starczewska 8,
tel. 22 612 70 96

Wilanów- Dzienny Dom dla Osób Starszych oraz Ośrodek Wsparcia dla seniorów, Filia nr 3
Adres: ul. Lentza 35,
tel. 22 651 79 92

Włochy - Dzienny Dom Pomocy
Adres: ul. Robotnicza 15,
tel. 22 846 15 96

Włochy - Dzienny Dom Pomocy
Adres: ul. Potrzebna 10,
tel. 22 863 94 45 

Wola - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej
Adres: ul. Zawiszy 5,
tel. 22 631 26 90

Wola - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
Adres: ul. Nowolipie 25B,
tel. 22 838 34 96

Żoliborz - Dom Seniora "Piękny Brzeg"
Adres: ul. Ks. J. Popiełuszki 16,
tel. 22 832 45 56

Żoliborz - Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów
Adres: ul. Wyspiańskiego 6/8,
tel. 22 839 40 88

Domy Pomocy Społecznej (DPS)

Są to placówki całodobowe, zapewniające pobyt z wyżywieniem oraz opiekę (w tym medyczną i pielęgniarską) osobom, które nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku domowym, a jednocześnie wyczerpały wszystkie możliwości pomocy (rodzinnej i instytucjonalnej) w tymże środowisku. Pobyt w DPS podlega opłatom – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danej placówce. Istnieje możliwość obniżenia wysokości opłat – na wniosek, po wykazaniu niskich dochodów przypadających na członka rodziny. Większość miejsc w warszawskich Domach Pomocy Społecznej jest przeznaczonych dla seniorów i osób przewlekle somatycznie chorych. Poniżej znajduje się wykaz DPS zlokalizowanych w Warszawie, z uwzględnieniem placówek wyspecjalizowanych w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Zestawienie nie uwzględnia placówek prowadzonych przez podmioty komercyjne.

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” – dzielnica Wola
adres: ul. Elekcyjna 6,

tel. 22 836 66 62

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty – dzielnica Śródmieście
adres: ul. Parkowa 7a,

tel. 22 841 09 33

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” – dzielnica Wola
adres: ul. Syreny 26,

tel. 22 632 32 41

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”- dzielnica Praga Południe
adres: ul. Arabska 3,

tel: 22 617 45 78

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” – dzielnica Ochota
adres: ul.Korotyńskiego 10,

tel: 22 823 50 12

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” - dzielnica Białołęka
adres: ul. Bohaterów 46/48,
tel: 22 811 44 85

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej Fundacji „Gniazdo Rodzinne” – dzielnica Wesoła
adres: ul. Kilińskiego 10/12,

tel: 22 761 34 66

dla kogo: osoby w podeszłym wieku

 

Dom Pomocy Społecznej – dzielnica Śródmieście
adres: ul. Wójtowskiej 13,

tel: 22 831 52 51

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – dzielnica Ochota
adres: ul. Dickensa 25,

tel: 22 659 50 11

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy

 

Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera – dzielnica Mokotów
adres: ul. Wilanowska 257,

tel: 22 843 19 22

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta dla Kobiet – dzielnica Praga Północ
adres: ul. Kawęczyńska 4b,

tel: 22 619 58 02

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy, kobiety

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – dzielnica Bemowo
adres: ul. Sternicza 125,
tel: 22 665 22 39

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka Salezego – dzielnica Śródmieście
adres: ul. Solec 36a,

tel: 22 625 63 42

dla kogo: przewlekle somatycznie chorzy

 

Dom Pomocy Społecznej Fundacji „Pomocna Dłoń” dla Dorosłych – dzielnica Wawer
adres: ul. Odrębna 10

tel: 22 612 79 72

dla kogo: dorośli niepełnosprawni intelektualnie