Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Warszawa Przyjazna Seniorom I

Warszawa lazienki park

Seniorzy w województwie mazowieckim na przykładzie miasta Warszawa

cz.I

dr Joanna Plak

Wiele inicjatyw na rzecz seniorów w Warszawie realizuje Warszawska Rada Seniorów, składająca się z 26 osób. Pełni ona funkcje: konsultacyjną, doradczą, inicjatywną. Funkcja konsultacyjna jest realizowana poprzez: włączanie seniorów do procesów konsultacyjnych i rozwijanie ich postaw obywatelskich, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw istotnych dla seniorów.

Funkcja doradcza jest realizowana poprzez: opracowanie kierunków/standardów/rozwiązań/działań na rzecz seniorów we współpracy z Komisją Dialogu Społecznego; współpracę przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, współpracę przy monitorowaniu i rozwiązywaniu problemów seniorów (w szczególności we współpracy z dzielnicowymi radami seniorów).

Funkcja inicjatywna jest realizowana poprzez: upowszechnianie informacji o sprawach ważnych dla seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz dialogu międzypokoleniowego, diagnozowanie potrzeb seniorów.

Miejsca Przyjazne Seniorom – jest to konkurs organizowany m.in. przez Warszawską Radę Seniorów. Jego celem jest promowanie działalności instytucji oraz wydarzeń realizowanych w Warszawie z myślą o zaspokajaniu potrzeb seniorów. Do takich działań zaliczane jest m.in : tworzenie miejsc bez barier architektonicznych oraz stworzenie systemu ulg i zniżek dla seniorów. Podmioty przystępujące do konkursu powinny być zorientowane na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb seniora, a ich personel winien posiadać umiejętność komunikowania się z osobą starszą.

Kolejną inicjatywą adresowaną do warszawskich seniorów jest bezpłatny miesięcznik „Pokolenia”. Porusza on tematy z różnych dziedzin, istotnych dla seniorów, takich jak: prawo, ekonomia, polityka społeczna. Zawiera również informacje na temat wydarzeń dedykowanych seniorom, odbywających się w Warszawie. Czasopismo ma na celu promowanie wizerunku seniorów jako generacji aktywnej i otwartej na wszelkiego rodzaju nowinki.

Osoby w podeszłym wieku, mieszkające w Warszawie mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, szczególnie cennego w dobie pandemii Covid-19. Przedmiotowe wsparcie jest udzielane przez: Stowarzyszenie Syntonia (tel. 792 810 812, w poniedziałki od 9.00 do 13.00, wtorki i środy od 9.00 do 12.00, zapisy za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Polski Czerwony Krzyż (tel. 607 050 655, w poniedziałki od 8.00 do 20.00 i czwartki od 18.00 do 20.00), Fundację Razem (tel. 733 563 311, od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00).

Seniorzy, którzy doświadczają przemocy ze strony członków rodziny mogą się kontaktować z Fundacją Projekt Starsi pod numerem 537 375 505. Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne, pomoc prawną, jak również zgłasza incydenty przemocowe odpowiednim służbom. Rodziny seniorów cierpiących na demencję lub Alzheimera mogą kontaktować się z Fundacją Wsparcie (telefon 793 413 489, od wtorku do soboty w godz. 10.00- 14.00) lub z Centrum Alzheimera (telefon 692 773 856, w poniedziałki i środy od 8.00 do 16.00 oraz we wtorki od 11.00 do 16.00).

Cenną inicjatywą jest również ankieta, opracowana przez formę EU-Consult, mająca na celu podsumowanie efektów programu Warszawa Przyjazna Seniorom, realizowanego do 2013 do 2020 roku. Seniorzy - beneficjenci działań programowych - byli pytani m.in. o takie kwestie, jak: ocena projektów i działań realizowanych w ramach programu, skuteczność działań i możliwość jej poprawy, zaangażowanie seniorów w planowanie i realizację działań, założenia programu a realne potrzeby seniorów, aktualność celów, zaangażowanie realizatorów programu w realizację działań na rzecz seniorów, możliwość realizacji zaproponowanych działań w dobie pandemii wraz z proponowanymi zmianami w dokumentach strategicznych. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione przy tworzeniu kolejnych edycji programu.