Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Animator-edukator do spraw seniorów włoskich

 italian men

Educatore prefessionale – anziani

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Educatore professionale – anziani (w wolnym tłumaczeniu: wyspecjalizowany animator-edukator do spraw seniorów), tym mianem określa się we Włoszech specjalistów, wspierających osoby starsze i ich rodziny w rehabilitacji, komunikacji i aspektach społeczno- relacyjnych, w celu jak najdłuższego utrzymania samodzielności i autonomii seniora, najlepiej w środowisku domowym.

Ich wsparcie jest szczególnie istotne w przypadku seniorów cierpiących na choroby otępienne, w tym Alzheimera; unieruchomionych po udarach mózgu i zawałach serca; unieruchomionych na skutek długotrwałych chorób terminalnych; znajdujących się w sytuacji postępującej niesprawności.

Osoby korzystające z usług po raz pierwszy odbywają rozmowę z educatore professionale, mającą na celu precyzyjne dopasowanie zakresu usług do oczekiwań pacjenta oraz jego rodziny i ustalenie zindywidualizowanego programu wsparcia. W trakcie tego spotkania określa się także częstotliwość i czas trwania wsparcia. Należy zaznaczyć, że usługi świadczone są na godziny, a ich koszt wyceniany jest indywidualnie.

Katalog usług świadczonych przez eduactore professionale obejmuje w szczególności:

 • towarzyszenie seniorowi i wysłuchanie go,
 • wspieranie w codziennych czynnościach mających na celu socjalizację i utrzymanie więzi z otoczeniem,
 • wspieranie w wykonywaniu ćwiczeń i aktywnościach podtrzymujących zdolności poznawcze i ekspresyjne,
 • wsparcie w czynnościach związanych z codziennym życiem, takich jak: robienie zakupów, sporządzanie posiłków, dbanie o siebie, ubieranie się, dbanie o dom itp.; które ma na celu usamodzielnienie seniora.
 • motywowanie do działania,
 • stymulowanie zdolności manualnych i sensorycznych,
 • prewencję wystąpienia zaburzeń w zachowaniu,
 • dokonanie funkcjonalnej reorganizacji przestrzeni, w której mieszkają seniorzy (środowiska domowe),
 • stymulowanie autonomii decyzyjnej seniorów,
 • organizację czasu wolnego,
 • opracowanie projektu – programu współpracy dla rodziny i seniora, tak żeby osoba starsza była właściwie przygotowana na przyjęcie wsparcia oferowanego przez kogoś spoza środowiska rodzinnego.

Usługi mogą być świadczone w warunkach domowych, ale także w instytucjach wyspecjalizowanych w realizacji działań z zakresu wsparcia seniorów. Warto zaznaczyć, że usługi są świadczone w dni robocze, w godzinach dziennych. A umówienie wizyty następuje w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie (tylko w dni robocze).