Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Włoskie gospodynie domowe a emerytalny fundusz dla nich

Gospodyni we Wloszech 1

Fundusz (emerytalny) dla gospodyń domowych we Włoszech- charakterystyka, rodzaje świadczeń, bonus dla gospodyń domowych.

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Fondo Casalingha - Fundusz (emerytalny) dla gospodyń domowych został utworzony 1.1.1997 roku dla osób, które wykonują nieodpłatnie, w środowisku domowym, prace opiekuńcze i domowe, wynikające ze zobowiązań rodzinnych.

Mogą do niego przystąpić zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku 16-65 lat, spełniający łącznie poniższe warunki:

 • wykonują nieodpłatnie, w środowisku domowym, prace opiekuńcze i domowe na rzecz rodziny,
 • nie nabyły uprawnień do emerytury,
 • nie prowadzą własnej działalności
 • nie wykonują pracy na rzecz innych podmiotów rodzących obowiązek zapisania się do innego funduszu emerytalnego.

Przystąpienie do Funduszu odbywa się poprzez złożenie wniosku/deklaracji poprzez stronę internetową lub infolinię. Wysokość i częstotliwość opłacania składek jest dowolna, jednak należy pamiętać że minimalna wpłata w skali roku to 310 Euro, a pełny miesiąc składkowy jest naliczany od kwoty 25,8 Euro. Wpłacone składki są w całości odliczane od podatku.

Osoby należące do Funduszu nabywają uprawnienia do następujących świadczeń:

 • Pensione di inabilita- renta inwalidzka, przysługująca po minimum 5 latach opłacania składek pod warunkiem całkowitej niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej.
 • Vecchiaia – emerytura, przysługująca od 57 roku życia, pod warunkiem opłacania składek przez minimum 5 lat (60 miesięcy składkowych). Poniżej 65 roku życia świadczenie jest wypłacane w sytuacji gdy jego wysokość wyniesie 1,2 krotność zasiłku socjalnego. Po 65 roku życia jest wypłacane bez względu na jego wysokość.

Bonus dla gospodyń - został wprowadzony na mocy artykułu nr 22 Decreto Agosto z 13.10.2021 r. Przysługuje on osobom, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są zarejestrowane w Fondo Casalingha,
 • mają od 16 do 65 lat,
 • sprawują opiekę i wykonują prace domowe na rzecz rodziny,
 • nie wykonują pracy w ramach samozatrudnienia
 • nie mają nabytych uprawnień do emerytury.

Warto podkreślić, że bonus nie ma formy pieniężnej, a uprawnia do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Takie rozwiązanie ma umożliwić gospodyniom domowym zdobycie nowych kwalifikacji, powrót na rynek pracy, włączenie się w życie społeczne oraz ma na celu zmniejszenie dysproporcji w wykształceniu kobiet i mężczyzn, w szczególności w obszarze cyfrowym i finansowym. Rozwiązanie, o którym mowa zostało niedoszacowane. Uwzględniwszy liczbę gospodyń domowych zapisanych do Funduszu, 1 osoba może uzyskać bon warty zaledwie 4 Euro, co jest powodem szerokiej dyskusji i krytyki ze strony ekspertów.