Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część II

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część II

dr Joanna Plak

Seniorzy zamieszkujący w stolicy województwa lubelskiego- Lublinie, mogą korzystać z oferty ośrodków wsparcia, czyli placówek przeznaczonych dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą/nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Dostęp do usług jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku u pracownika socjalnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Zakres wsparcia jest dopasowany do potrzeb i możliwości finansowych seniora. Należy podkreślić, iż usługi są świadczone w trybie dziennym- półstacjonarnym, zaś wsparcie obejmuje m.in.: posiłki, zajęcia kulturalne, psychoterapię, rehabilitację. Poniżej zostanie przedstawiony wykaz ośrodków wsparcia z Lublina, wraz z ofertą oraz warunkami przyjęcia uczestników.

 

 1. Centrum Usług Socjalnych

adres: ul. Lwowska 28

godziny otwarcia: 7.00 - 15.00

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie, w tym seniorzy

usługi: masaże, gimnastyka, terapia, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 1. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1

Adres: ul. Poturzyńska 1

godziny otwarcia: 10.00-15.00

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Czechów.

usługi: masaże, gimnastyka, terapia, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 1. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2

adres: ul. Maszynowa 2

godziny otwarcia: 10.00-15.00

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Tatary.

usługi: terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 1. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3

adres: ul. Niecała 16

godziny otwarcia: 9.30-15.30

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Śródmieście

usługi: masaże, gimnastyka, terapia, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 

 1. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4

adres: ul. Pozytywistów 16

godziny otwarcia: 7.30 – 15.30

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy LSM

usługi: masaże, gimnastyka, terapia, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 

 1. Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

adres: ul. Nałkowskich 114

godziny otwarcia: 9.00-15.00

dla kogo: mieszkańcy dzielnicy Wrotków.

usługi: prozdrowotne, terapeutyczne, wspomagająco- aktywizujące, praca socjalna

wyżywienie: obiady

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

adres: ul. Kalinowszczyzna 84

dla kogo: 34 osób w podeszłym wieku, z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi

usługi: terapia uaktywniająca pamięć, zajęcia ruchowe, terapia zajęciowa i aktywizująca wyżywienie i transport: zapewnione

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Mefazja”, prowadzony przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

adres: ul. Towarowa 19

dla kogo: 33 osób z chorobą Alzheimera

usługi: terapia uaktywniająca pamięć, zajęcia ruchowe, trening funkcjonowania w codziennym życiu, poradnictwo psychologiczne, konsultacje lekarza specjalisty

wyżywienie: zapewnione

Inną formą wsparcia instytucjonalnego seniorów, w szczególności przewlekle chorych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji w środowisku zamieszkania, są domy pomocy społecznej (DPS). W Lublinie znajduje się 7 placówek tego rodzaju, dysponujących łącznie 623 miejscami. Pobyt w nich jest odpłatny. Koszt pobytu wynosi 70% dochodu osoby skierowanej do DPS. Pobyt ma charakter całodobowy. Poniżej znajduje się wykaz DPS zlokalizowanych w Lublinie

 1. Dom Pomocy Społecznej „Betania”

adres: Al. Kraśnicka 223

dla kogo: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorzy

liczba miejsc: 135

 1. Dom Pomocy Społecznej „Kalina”

adres: ul. Kalinowszyzna 84

dla kogo: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorzy

liczba miejsc- 124

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

adres: ul. Głowackiego 26

dla kogo: osoby przewlekle somatycznie chore oraz filia przy ul. Mierniczej 10 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

liczba miejsc: 128

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej

adres: ul. Archidiakońska 7

dla kogo: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorzy

liczba miejsc - 64

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

adres: ul. Kosmonautów 78

dla kogo: osoby niepełnosprawne fizycznie

liczba miejsc: 98

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

adres: ul. Ametystowa 22

dla kogo: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorzy

liczba miejsc - 48

 1. Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej

adres: ul. Dolińskiego 1

dla kogo: osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorzy

liczba miejsc – 26.