Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Warunki pobytu w sanatorium.

Werandki naleczowskie

Pobyt w sanatorium w dobie Covid-19

dr Joanna Plak

W czasie epidemii koronawirusa zmieniły się zasady pobytu w sanatoriach.
W niniejszym artykule zostaną omówione najistotniejsze informacje z zakresu przedmiotowej tematyki.

Sanatoria wznowiły leczenie uzdrowiskowe od 15 czerwca b.r. Prawo do podjęcia leczenia uzdrowiskowego mają osoby, które:

  • przerwały leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii, o ile turnus trwał krócej niż 15 dni,
  • miały rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,
  • mają potwierdzone leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca
  • oczekują na wskazanie terminu leczenia w dalszych terminach.

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, będą mogły je kontynuować na dotychczasowych zasadach, na podstawie dotychczasowego skierowania, o ile ich pobyt trwał krócej niż 15 dni. Nowy termin pobytu musi zostać wyznaczony do 30 września br. Zostanie on skrócony o okres, w którym pacjent przebywał w sanatorium przed przerwaniem leczenia. Warunkiem ponownego przyjęcia na leczenie uzdrowiskowe jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Test wykonuje się w miejscu i w czasie wskazanym przez właściwy oddział NFZ, nie wcześniej niż 6 dni przed terminem wyjazdu na leczenie. Wykonanie testu, w przypadku pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe, jest bezpłatne. O wyniku pacjenci są informowani telefonicznie. W przypadku wyniku negatywnego (brak wirusa) – pacjent otrzymuje potwierdzenie pobytu w wyznaczonym terminie.

W przypadku turnusów, które zostały odwołane z powodu epidemii, pacjenci powinni oczekiwać na kontakt ze strony właściwego dla danego województwa NFZ, który poinformuje o nowym możliwym terminie wyjazdu. Warunkiem jest zwrócenie skierowania do właściwego oddziału NFZ w terminie do 31 lipca b.r. Przed wyjazdem na leczenie konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jeżeli pacjent nie chce podjąć leczenie, mimo negatywnego wyniku na obecność koronawirusa, jego miejsce może wykorzystać inna osoba, w przypadku której test również da wynik negatywny.