Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Skutki przedawkowania leków

logo pharmacy apteka

Zasady bezpiecznego stosowania leków przez seniorów

dr Joanna Plak

Dużo czyta się i mówi o nadużywaniu leków przez seniorów lub o ich niewłaściwym stosowaniu, skutkującym pojawieniem się kolejnych problemów zdrowotnych; w wielu przypadkach wymagających hospitalizacji. Przykładem takiej dolegliwości jest jatrogenny zespół geriatryczny. Przejawia się on w pojawieniu się nowej choroby będącej następstwem niewłaściwego leczenia, innych, wcześniej zdiagnozowanych schorzeń. 

Oznacza to, że u starszych pacjentów, z zespołem jatrogennym, leczy się nie tyle samą chorobę, co niepożądane skutki działania przypisanych na nią leków.

Leczenie osób starszych wymaga bardzo wnikliwej oceny stanu zdrowia pacjenta i dużej ostrożności w zapisywaniu kolejnych leków. Seniorzy cierpią na wiele schorzeń, w związku z czym leczą się u wielu lekarzy, przyjmując dużo preparatów medycznych, często o podobnym działaniu. Dodatkowo ich organizmy nie radzą sobie tak sprawnie z dystrybuowaniem leków oraz ich wydalaniem, co oznacza konieczność starannego dopasowania dawkowania leku do potrzeb konkretnego pacjenta i gotowość na modyfikowanie w przypadku, gdyby zalecone dawki okazały się zbyt słabe lub zbyt silne. Jak zatem można wywnioskować, leczenie osób starszych jest dosyć skomplikowane i wymaga ścisłej współpracy pacjenta z personelem medycznym.

W leczeniu osób starszych dochodzi do licznych nieprawidłowości, do których przyczyniają się zarówno lekarze, jak i pacjenci. Przykładami takich działań są: nadużywanie leków przez pacjenta, nieodpowiednie stosowanie leków (przypisanie nieodpowiedniej dawki przez lekarza lub niestosowanie się do zaleceń odnośnie dawkowania przez pacjenta), zażywanie niepotrzebnego leku (przypisanie pacjentowi kilku leków o podobnym działaniu, mających leczyć różne schorzenia), brak zażywania leków mimo wskazań medycznych (np. na skutek zapominania o konieczności przyjęcia leku lub wskutek niewykupienia go z powodu braku środków), samowolne zaprzestanie leczenia przez pacjenta (np. na skutek braku możliwość dostępu do lekarza; odnotowania poprawy stanu zdrowia).

Jak powinno się zatem leczyć osoby starsze, by było to leczenie skuteczne i jak najmniej obciążające dla pacjenta? W przypadku seniorów należy pamiętać, że przypisanie każdego kolejnego leku powinno być poprzedzone wnikliwym wywiadem i analizą korzyści oraz ryzyk, związanych z jego stosowaniem. Jeśli ryzyka przeważają nad korzyściami; należy pomyśleć o innej metodzie leczenia. W przypadku seniorów głównym celem leczenia jest poprawa w zakresie jakości życia, a nie pełne wyzdrowienie, które czasami jest po prostu nieosiągalne. Przy schorzeniach o podłożu psychicznym, należy rozważyć możliwość zastąpienia leczenia farmakologicznego, terapią. W przypadku pacjentów cierpiących na demencje, czy w dużym stopniu niesamodzielnych, istotne jest zapewnienie im wsparcia osoby, która będzie pilnowała prawidłowego zażywania leków, najlepiej dyspozycyjnego członka rodziny.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież