Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Zapotrzebowanie w Polsce na specjalistyczną opiekę Seniorów

dom opieki Katowice

 Ocena zależności od opieki - skala CDS

dr Joanna Plak

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane narzędzie (skala CDS) umożliwiające ocenę zależności od opieki nie tylko pacjentów przebywających w szpitalach, ale także pacjentów przewlekle chorych, przebywających w środowisku domowym. Dzięki niemu możliwe jest samodzielne, wstępne określenie zapotrzebowania na (specjalistyczną) opiekę.

Skala ta bazuje na hierarchii potrzeb Maslowa, odnosząc się do zaspakajania takich potrzeb, jak wymienione w tabeli poniżej.

PDF symbol

Otwórz tabelę PDF TUTAJ 

 

Opracowano na podstawie: „ Wybrane aspekty pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych”, Muszalik M., [w:] „Psychogeriatria”, red.naukowa Cybulski M., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E., Kędziora – Kornatowska K., Warszawa 2017

Do każdej potrzeby przypisanych jest 5 odpowiedzi. Należy zaznaczyć jedną z nich, najlepiej obrazującą (samodzielną) możliwość jej zaspokojenia. Do każdej odpowiedzi przypisane są wartości (od 1 do 5). Zsumowanie wszystkich punktów pozwala określić poziom zapotrzebowania na opiekę: wysoki (15-44 punkty), średni (45-59 punktów) lub niski (60-75 punktów).