Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Koronawirus podstawowe informacje dla seniorów

koronawirus COVID 19

Seniorzy a koronawirus

dr Joanna Plak

Koronawirus sieje coraz większe spustoszenia, także w naszym kraju. Nowych przypadków zachorowań przybywa bardzo szybko. Chociaż w blisko 80% przebieg choroby jest łagodny, pozostaje 20% z komplikacjami, a wśród nich seniorzy. Wirus najciężej przechodzą osoby po 55 roku życia, z chorobami towarzyszącymi, takimi jak w szczególności: nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu oddechowego- w szczególności astma i choroby płuc, schorzenia układu krążenia.

Część osób myli objawy koronowirusa z objawami grypy lub alergii. W rzeczywistości alergię łatwo odróżnić od koronawirusa, gorzej z grypą, która w początkowym stadium daje podobne objawy.

Alergia w szczególności dotyka górne drogi oddechowe, nie rzutując na inne części ciała (tak jak koronawirus), nie powoduje także gorączki. To co łączy ją z koronawirusem to duszności (występujące głównie u pacjentów z astmą).

Grypa i koronawirus mają więcej objawów wspólnych. W obu przypadkach występują: wysoka gorączka, ból gardła i suchy kaszel, bóle mięśni, zmęczenie. W przypadku koronawirusa typowe jest nagłe i szybko postępujące pogorszenie zdrowia i duże problemy z oddychaniem/duszności. To co może pomóc w zdiagnozowaniu choroby to: ostatnio odbyta podróż w szczególności zagraniczna (wirus ujawnia się do 27 dni, jednak w większości przypadków jest to okres: do 14 dni), kontakt z osobami które podróżowały do regionów w których występuje wirus, praca z osobą u której zdiagnozowano wirus lub zamieszkiwanie blisko niej.

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania należy przestrzegać następujących zasad:

  • unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi, przeziębionymi, kaszlącymi
  • unikać przebywania w miejscach z dużymi skupiskami ludności
  • często i dokładnie myć ręce
  • zasłaniać twarz kichając lub kaszląc
  • unikać witania się poprzez podanie ręki
  • nie dotykać brudnymi rękami ust, oczu oraz nosa,
  • w przypadku zalecenia kwarantanny– bezwzględnie jej przestrzegać
  • podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu,

Seniorzy, jako grupa w szczególności zagrożona zachorowaniem, w trosce o swoje zdrowie powinni unikać wychodzenia z domu bez potrzeby, przebywać z daleka od dużych skupisk ludzkich, unikać przemieszczania się publicznymi środkami transportu. Takie miejsca to wylęgarnie wirusów. Zalecane jest również unikanie kontaktów z dziećmi, które mogą być nosicielami koronawirusa (także bezobjawowymi). Osoby starsze, aktywne zawodowo, powinny w miarę możliwości wykonywać swoją pracę zdalnie. W przypadku starszych, samotnych osób zalecane jest wsparcie sąsiadów w robieniu im zakupów, tak by nie narażać ich na wychodzenie z domu.

W związku z koronawirusem wyodrębniono trzy możliwości postępowania z chorymi i potencjalnie chorymi: izolacja, kwarantanna i nadzór epidemiologiczny.

Izolacja jest to odosobnienie osoby chorej od pozostałych osób - najczęściej w szpitalu. Przebywa ona w specjalnej izolatce, kontaktuje się z nią wyznaczony personel w jednorazowej odzieży ochrony biologicznej.

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały potwierdzony kontakt z osobą, potencjalnie chorą, zakażoną. Obiekt kwarantanny jest objęty ochroną przez służby porządkowe (ochronę, policję czy straż pożarną). W takim obiekcie muszą być spełniane wszystkie wymogi ustawowe związane z prowadzeniem kwarantanny większej liczby osób. Specjalnym rodzajem kwarantanny jest kwarantanna domowa - dotyczy ona jednej osoby albo całej rodziny, która przebywa w swoim miejscu zamieszania. Kwarantanna domowa trwa dwa tygodnie, w trakcie których osoba nie może kontaktować się z nikim z zewnątrz (także listonoszem, kurierem). Jeśli w tym czasie pojawią się niepokojące objawy, jest kierowana do szpitala.

Nadzór epidemiologiczny dotyczy osób zdrowych, które nie mają objawów choroby, w szczególności takich, które wróciły z rejonów, gdzie występuje wirus, ale nie kontaktowały się z osobą zarażoną . Nadzór prowadzony jest przez pracowników inspekcji sanitarnej. W zależności od wywiadu epidemiologicznego - najczęściej przeprowadzonego telefonicznie - kwalifikuje się te osoby: do grupy osób, które powinny zaprzestać aktywności zawodowej, społecznej, nie chodzić do szkoły, nie chodzić do pracy lub do grupy osób, które mają samodzielnie się obserwować (w tym dwukrotnie w ciągu dnia dokonywać pomiaru temperatury).


Osoby podejrzewające u siebie wirusa powinny skontaktować się z właściwą dla ich województwa, placówką w której leczone są choroby zakaźne. Lista w załączeniu TUTAJ