Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Systemy emerytalne Włochów

Seniorzy we Wloszech 1

Nowe produkty emerytalne we Włoszech w 2020 roku

dr Joanna Plak

Włoski system emerytalny jest systemem dosyć skomplikowanym i rozdrobnionym, co więcej ulega nieustannym modyfikacjom. W niniejszym artykule zostaną omówione trzy nowe produkty, dedykowane osobom, które chcą zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego: „Quota 100”,  „Opzione Donna, „Ape sociale”.

 „Quota 100” – jest to świadczenie dedykowane pracownikom najemnym i prowadzącym własną działalność gospodarczą. Umożliwia ono (opcja dobrowolna) przejście na emeryturę osobom, które opłacały składki przez minimum 38 lat i ukończyły co najmniej 62 lata (38+62= 100, stąd nazwa). Warunki te muszą być spełnione łącznie. Jeśli pracownik opłacał składki przez 39 lat i ukończył 61 lat musi czekać rok na możliwość nabycia uprawnień do świadczenia. Uprawniony do pobierania świadczenia może je łączyć z pracą zarobkową nie mającą charakteru najemnego, przynoszącą dochód w wysokości do 5 tys. Euro rocznie. Świadczenie ma charakter pilotażowy, co oznacza że będzie testowane w okresie od początku 2019 roku do końca 2021 roku.


„Opzione donna” jest to świadczenie  które umożliwia kobietom zatrudnionym w sektorze prywatnym i publicznym ubezpieczonym w AGO - ogólnym, powszechnym systemie ubezpieczeniowym,  uzyskanie wcześniejszej emerytury po spełnieniu następującego warunku: osiągnięcie 58 lat pracy (59 lat w przypadku osób prowadzących własną działalność) i uzyskanie 35 lat stażu do końca 2019 roku. W związku z faktem, że emerytura będzie wyliczana z wykorzystaniem formuły zdefiniowanej składki, kobiety muszą liczyć się z obniżką wysokości świadczenia o około 25-35% w stosunku do tego jakie otrzymywałyby w systemie mieszanym. Należy podkreślić, że wypłata świadczenia nastąpi po upływie roku od złożenia wniosku (pracownice najemne) lub 18 miesięcy (pracownice prowadzące własną działalność).


APE Sociale – jest to swoistego rodzaju zasiłek wypłacany do czasu osiągnięcia właściwego wieku emerytalnego osobom, które do końca 2019 roku spełniły jednocześnie następujące warunki: ukończyły 63 lata i opłacały składki przez minimum 30/36 lat oraz nie nabyły uprawnień do emerytury. Jednocześnie osoby te muszą należeć do jednej z poniższych kategorii:

  • · bezrobotni, którzy stracili pracę nie z własnej winy, pobierają zasiłek od minimum 3 miesięcy, wymagany okres opłacania składek w tym przypadku to 30 lat;
  • · opiekunowie domowi osób zależnych (czas opieki minimum 6 miesięcy, wiek osoby zależnej- minimum 70 lat), wymagany okres opłacania składek – minimum 30 lat;
  • · niepełnosprawni z niepełnosprawnością minimum 74%, wymagany okres opłacania składek- minimum 30 lat,
  • · osoby zatrudnione przy wykonywaniu ciężkich prac – wymagany okres składkowy to 36 lat do końca 2019 roku, wymagany okres wykonywania prac ciężkich to minimum 6 lat w ciągu ostatnich 7 lat pracy lub minimum 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat pracy.

Wcześniej ten rodzaj świadczenia funkcjonował na zasadzie pilotażu.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież