Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Jak można chronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami

Jakie mechanizmy kierują seniorami podczas zakupów? Jakie pułapki czyhają na nich jako na konsumentów dóbr i odbiorców usług? Jak można chronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami finansowymi?

Cz.II

dr Joanna Plak

Ciekawą koncepcje. Podziału klientów w podeszły wieku na segmenty zaproponował G. Moschis, wyróżniając: zdrowego pustelnika, schorowanego podróżnika, niedołężnego samotnika i zdrowego rozpustnika.

Zdrowy pustelnik cieszy się dobrym zdrowiem. Nie jest zbytnio towarzyski, świadomie pozostając poza głównym nurtem życia społecznego. Koncentruje się na codziennych zdaniach i problemach. Zgłasza mało potrzeb, które mogłyby być zaspokojone przez rynek. Nie jest to osoba majętna, ale dba o sumienne regulowanie swoich zobowiązań.

Zdrowy pustelnik jest mało podatny na akcje promocyjne. Liczy się dla niego praktyczny produkt, z ceną odpowiadająca jego faktycznej wartości Zdrowy pustelnik jest odporny na wszelkie pokusy rynkowe, mogące go wpędzić w długi. Schorowany podróżnik to osoba uskarżająca się na liczne dolegliwości i skoncentrowana na własnym zdrowiu. Mimo to jest aktywna społecznie, zainteresowana nauką,. Poszerzaniem horyzontów, podejmowaniem nowych wyzwań. Nie chce zmieniać swojego stylu życia w związku ze starzeniem się. Takie osoby czują silną potrzebę zdobywania informacji i bycia wspieranym w procesie zakupów. Mają dobrą sytuację materialną. Zależy im na bezpieczeństwie finansowym. Pozytywnie reagują na akcje promocyjne skierowane do seniorów. Są ważnymi klientami dla producentów dóbr i usług prosenioralnych. Istotne są dla nich produkty pomagające utrzymać aktywność fizyczną i są w stanie dużo za nie zapłacić. Są tym samy narażone na ryzyko związane ze sprzedażą produktów paramedycznych w zawyżonych cenach; także w trakcie akcji pokazowo-promocyjnych organizowanych w klubach osiedlowych. Mogą być podatni na sugestie natarczywych sprzedawców namawiających ich na zakup drogiego produktu, który jest im zbędny,

Niedołężny samotnik to osoba w złej kondycji zdrowotnej, wyizolowana społecznie. Zależy jej na bezpieczeństwie fizycznym. Ma skłonność do zadręczania siebie. Często ma poczucie, że sprzedawcy ją oszukują. Nie uzewnętrznia się, nie obarcza swoimi problemami innych. Ma trudności z użytkowaniem nabytych dóbr, jednak nie próbuje pozyskać stosownych informacji na temat sposobu ich używania. Potrzebuje produktów, które ułatwiają codzienne życie i wykonywanie rutynowych czynności. Nabywa produkt, a potem żałuje dokonanego zakupu.

Zdrowy rozpustnik to osoba aktywna , zdrowa, niezależna, z dobrą sytuacją materialną. Korzysta z życia. Potrzebuje selektywnej informacji. Chętnie korzysta z usług rekreacyjnych. Angażuje się w sprawy społeczności lokalnej, działając na jej rzecz w charakterze wolontariusz. Mimo posiadanych oszczędności chętnie korzysta z kredytów . Jest podatny na atrakcyjne wystawy sklepowe. Potrzebuje produktów wysokiej jakości, za które jest gotowy zapłacić wysoką cenę. Zdrowy rozpustnik jest narażony na ryzyko popadnięcia w długi na skutek zaciągania zbyt dużej liczby kredytów. Lubi żyć ponad stan. Chętnie korzysta z ofert dostępnych w Internecie. Jest aktywnym uczestnikiem wyprzedaży. Kupuje wtedy dużo zbędnych rzeczy, tylko dlatego że są przecenione.

W jaki sposób można ochronić osoby starsze przed zadłużeniem i oszustwami? Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest zorganizowanie kampanii społecznej z udziałem osób cieszących się poważaniem. Inną formą jest broszura z informacjami o możliwościach ochrony przed zadłużeniem i oszustwami. Zasadne jest także działanie infolinii telefonicznej dla seniorów, której pracownicy dostarczaliby informacji na temat możliwości ochrony przed zadłużeniem i oszustwami.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież