Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Rzecznik do spraw seniorów

Urzedniczka za biurkiem

Rzecznik do spraw seniorów – w styczniu 2018 roku w Łodzi został powołany pierwszy w Polsce rzecznik do spraw seniorów. Pani rzecznik jest zatrudniona w łódzkim magistracie. Do jej obowiązków należy wspieranie osób 60+ poprzez inicjowanie właściwych działań we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz seniorów, w sektorach: publicznym, prywatnym oraz pozarządowym.

Katalog zadań realizowanych przez panią rzecznik obejmuje m.in.:

  • · diagnozowanie potrzeb seniorów oraz monitorowanie działań skierowanych do osób w wieku 60+;
  • · inicjowanie, współtworzenie oraz konsultowanie projektów i programów mających na celu polepszenie jakości życia seniorów zamieszkujących w województwie łódzkim;
  • · wspieranie seniorów w kontaktach z instytucjami publicznymi; interweniowanie w istotnych dla seniorów sprawach;
  • · upowszechnianie informacji o trybie załatwiania spraw seniorów, jak również doradztwo z tego zakresu;
  • · reagowanie na sytuacje, w których dochodzi do dyskryminacji seniorów;
  • · informowanie o programach, inicjatywach skierowanych do osób starszych; organizowanie spotkań (w tym z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych) poświęconych tematyce senioralnej

promowanie w mediach lokalnych tematyki senioralnej; edukowanie na temat starości; udział w przedsięwzięciach/uroczystościach lokalnych poświęconych tematyce senioralnej.

dr Joanna Plak

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież