Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Dodatkowe środki na starość

PPK emerytura

Pracownicze Plany Kapitałowe

dr Joanna Plak

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały wprowadzone na mocy ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018 poz.2215). Argumentem za ich wprowadzeniem był fakt, że blisko 75% Polaków nie gromadzi dodatkowych środków na starość, mimo świadomości że ich emerytura nie będzie na tyle wysoka by zapewnić im standard życia do jakiego przywykli w czasie aktywności zawodowej. PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych, w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe do ZUS.

Osoby w wieku powyżej 54 lat, ale poniżej 70 lat będą mogły złożyć dobrowolny wniosek o przystąpienie do PPK. Plany obejmą również osoby zatrudnione na umowy – zlecenia oraz umowy agencyjnie. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (samozatrudnione), pracownicy służb mundurowych oraz rolnicy nie zostaną objęci Planami.

Pracownicy będą gromadzili oszczędności na rachunkach PPK w instytucji finansowej, którą wybierze pracodawca. Składki będą wpłacane zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. Wysokość podstawowej składki obligatoryjnej wynosi 2% wynagrodzenia brutto- w przypadku pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia brutto – w przypadku pracodawcy. Przewidziano także możliwość wpłacania dobrowolnych składek dodatkowych, w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto w przypadku pracownika i do 2,5% wynagrodzenia brutto w przypadku pracodawcy. Uczestnik PPK, na którego rachunku znajdują się środki w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie wpłat należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, co roku będzie otrzymywał dopłatę od państwa w wysokości 240 zł . Ponadto uczestnicy Planów, którzy przez minimum 3 pełne miesiące gromadzili oszczędności na rachunku w PPK otrzymają 250 zł „wpłaty powitalnej” z tytułu przystąpienia do PPK. Zostanie ona zrealizowana w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolne, co oznacza że można z niego zrezygnować poprzez złożenie u pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji. Złożona deklaracja jest ważna przez 4 lata, po tym okresie pracodawca automatycznie zapisuje do Planu każdego pracownika, który zrezygnował z Planu. Jeśli pracownik w dalszym ciągu nie chce gromadzić środków na rachunku w PPK, musi pamiętać o ponownym złożeniu deklaracji.

Środki zgromadzone na rachunku można wypłacić (bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat) po ukończeniu 60 lat. Wypłata będzie realizowana według schematu: 25% środków zostanie wypłaconych jednorazowo , zaś 75% w formie comiesięcznych rat. Rozpoczęcie wypłacania środków po 60 roku życia wiąże się z faktem, że nawet w sytuacji kontynuowania zatrudnienia składki i dopłaty nie będą już trafiały na rachunek w PPK. Istnieje możliwość wcześniejszego wypłacenia zgromadzonych pieniędzy, z zastrzeżeniem że zostaną one pomniejszone o 19% podatek od zysków kapitałowych, 30% wartości wpłat pracodawcy oraz dopłaty państwowe. W niektórych sytuacjach losowych można wypłacić część lub całość zgromadzonych środków bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. I tak do 25% środków (bezzwrotnie) można wypłacić w sytuacji ciężkiej choroby swojej lub najbliższych. Do 45 roku życia można wypłacić całość oszczędności (z obowiązkiem ich oddania) o ile zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania/budowę domu. Zwrot wypłaconych środków musi się rozpocząć maksymalnie 5 lat po ich wypłaceniu i trwać nie dłużej niż 15 lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo. Od 1 lipca 2019 r. muszą je wprowadzić wszystkie firmy zatrudniające minimum 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r- firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku - firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników. Od 1 stycznia 2021 r- pozostałe firmy, zatrudniające mniej niż 20 osób.

Komentarze  

#1 Guest 2019-05-25 12:55
Jest potencjał przykładem Norwegii czy nawet Stanów Zjednoczonych wybiegając poza ocean. Wreszcie ktoś sie obudził i naszym emerytom dał przysłowiową wędkę do pomyslenia o emeryturze

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież