Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Formy usług opiekuńczych

Opieka domowa nad seniorem cz.II

dr Joanna Plak

Usługi opiekuńcze oferowane przez prywatne firmy

Rodzaje opiekunów

Asystent domowy- do jego obowiązków należy wsparcie seniorów w miarę samodzielnych i o dosyć dobrym stanie zdrowia, w wykonywaniu codziennych czynności, jak sprzątanie, gotowanie, zrobienie zakupów, wykupienie lekarstw. Asystent domowy powinien być osobą mobilną, posiadającą praw jazdy oraz samochód. Warto zwrócić uwagę na fakt, że asystent domowy nie musi mieć ukończonych kursów związanych z opieką nad seniorem.

Opiekun medyczny – powinien posiadać certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu państwowego.

Opiekun medyczny w odróżnieniu od asystenta powinien odbyć przynajmniej roczną praktykę opiekuńczą w przystosowanych do tego placówkach. Zakres jego obowiązków jest szerzy niż w przypadku asystenta. Opiekun powinien umieć ocenić stan zdrowia podopiecznego i w sytuacji pogorszenia skonsultować się z lekarzem. Do jego obowiązków należy także m.in. podawanie leków, zrobienie zastrzyku, prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej, wykonanie prostego masażu, zmiana pieluch itp.

Opieka pielęgniarska- jest świadczona przez pielęgniarki i stanowi uzupełnienie opieki sprawowanej przez opiekuna medycznego lub asystenta domowego.

Formy usług opiekuńczych

Opieka może być sprawowana w wymiarze godzinowym- dziennym, całodobowym lub w porze nocnej.

W przypadku opieki godzinowej firmy z reguły zastrzegają sobie minimalną liczbę godzin na jaką mogą wynająć opiekunkę, aby było to dla nich opłacalne ( nie mniej niż 3).

Opieka w porze nocnej dotyczy seniorów, wymagających opieki całodobowej, którymi w dzień zajmują się członkowie rodzin. Jest ona lepiej płatna niż opieka dzienna.

Opieka całodobowa wiąże się najczęściej z zamieszkaniem u seniora. Koszt takiej usługi jest porównywalny do pobytu w całodobowej wyspecjalizowanej placówce, z tym że opieka jest sprawowana na zasadzie wyłączności.

Firmy oferują również warianty opiekuńcze: weekendowe, świąteczne i losowe mające na celu odciążyć opiekunów w sytuacjach, w których oni sami wymagają doraźnego wsparcia i wytchnienia w opiece nad swoim bliskim.

Teleopieka

Jest to forma opieki popularna w innych krajach UE, mniej w Polsce. Jej założeniem jest zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłoszenie tego faktu do odpowiednich służb medycznych.

Przykłady takich rozwiązań? Opaska na ręku seniora monitorująca czy senior nie upadł, urządzenie monitorujące pracę serca i przekazujące informacje o wszelkich nieprawidłowościach do dyspozytora, czujniki mierzące poziom cukru we krwi, czujniki mierzące ciśnienie, system przypominający o braniu leków, czujniki gazu/przeciw zalaniu wodą/przeciwpożarowe. W najprostszej wersji- przycisk umożliwiający wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Można skorzystać z kilku urządzeń lub ograniczyć się do jednego, najbardziej potrzebnego seniorowi. Im więcej urządzeń zostanie włączonych do systemu teleopieki tym koszt abonamentu miesięcznego będzie wyższy. Teleopieka jest alternatywą dla osób, których nie stać na systematyczne opłacanie opiekunki i którzy nie mogą liczyć na całodobowe wsparcie członków rodziny.

Wszystkie formy usług opiekuńczych wymienione w artykule mają na celu wesprzeć seniora w codziennym funkcjonowaniu, umożliwić mu jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie w dobrze znanym środowisku domowym i opóźnić konieczność jego przejścia do wyspecjalizowanych placówek świadczących opiekę całodobową.