Myszkowscy Seniorzy 2024 rok. "Już znamy te numery"

Myszkowscy Seniorzy 2024

Myszkowscy policjanci spotkali się z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. To właśnie seniorzy są grupą narażoną na działanie oszustów, którzy wykorzystują ich ufność i łatwowierność. Na spotkaniu mieli okazję dowiedzieć się jak nie dać się oszustom i uniknąć kradzieży w ramach nowej kampanii społecznej #ZnamTeNumery.

Galeria TUTAJ

#ZnamTeNumery – to kampania społeczna realizowana przez Komendę Główną Policji wspólnie z Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem”. Do działań włączyła się również Poczta Polska. Kampania adresowana jest do seniorów i ich bliskich, a jej twarzami są bohaterowie serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

Celem działań w ramach kampanii #ZnamTeNumery jest wypracowanie zasad bezpieczeństwa dla seniorów (łatwy i zrozumiały algorytm zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem). Ponadto uświadomienie na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać.

Wczoraj myszkowscy policjanci spotkali się z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myszkowie. Głównym tematem spotkania, które przeprowadzili mundurowi była problematyka przestępstw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka” i "policjanta". Tłumaczyli, w jaki sposób działają sprawcy i jak należy właściwie reagować. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że oszuści stale modyfikują i stosują nowe metody wyłudzania pieniędzy. Treści teoretyczne przeplatane były realnymi przykładami zdarzeń, do których doszło na terenie naszego powiatu. 

W drugiej części spotkania policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego omówili zasady bezpiecznego poruszania się na drogach oraz najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Uświadamiali seniorom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, koncentracja, obserwowanie drogi i jej otoczenia, a także nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca. Zwrócono też uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w obrębie przejść dla pieszych. Na zakończenie, każdemu z uczestników spotkania przekazano elementy odblaskowe.

Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości seniorów na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać oraz sposobów ich unikania. Policjanci podkreślali, jak ważne jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami obcymi, które nie zawsze mają uczciwe zamiary.