Polskich Seniorów jest więcej niż mieskańców Węgier czy Londynu

Para seniorow

Seniorzy w Polsce stanowią z roku na rok coraz większą grupę. Indeks starości społeczeństwa, czyli miernik obliczany przez GUS, wskazuje, ile osób w wieku 65 lat i więcej przypada na 100 osób w wieku 0–14 lat. 

W 2011 roku był na poziomie 90, czyli na 100 wnuczków (i wnuczek) przypadało 90 dziadków (i babć). W 2022 roku było to już 119, czyli mamy już wyraźną przewagę seniorów, która w dodatku zwiększa się z roku na rok. Nie są to jednak wyniki rekordowe w Europie - na 100 młodych Włochów przypada aż 187 seniorów.

Polskich Seniorów jest więcej niż mieszkańców Węgier czy Londynu. Na 100 wnuczków mamy już 120 dziadków

 

  • 10 mln seniorów w Polsce to niemal tyle, ilu wszystkich mieszkańców liczą Czechy, a więcej niż mieszka osób na Węgrzech czy w Londynie.
  • Tylko 1,4% osób powyżej 60. roku życia oceniło swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą. Dostęp do lekarza to duży problem dla seniorów – także w wymiarze informacji czy fizycznego transportu do placówki medycznej.
  • Ok. miliona seniorów spotkało się z próbą wyłudzenia pieniędzy. Co roku przestępcy podstępnie uszczuplają konta i kieszenie starszych osób na ponad 100 mln zł.
  • Starzejące się społeczeństwo wymaga elastycznej i… nowoczesnej polityki senioralnej kraju, ale szybciej reaguje biznes np. towarzystwa ubezpieczeniowe.

W Polsce osób w wieku 65+ jest około 7 mln. W wielu analizach i opracowaniach za seniorów uważa się tych po 60-tce. Jest ich niemal 10 milionów, czyli około 28 proc. społeczeństwa. Zaledwie dwa lata temu było to tylko nieco ponad 25 proc. W 2005 roku ludzie starsi stanowili 17,2 proc. Według prognoz GUS w 2050 roku osoby 60+ będą odpowiadać za 40 proc. społeczeństwa, będzie ich więc prawie 14 mln.

10 mln polskich seniorów to w przybliżeniu prawie tyle, ilu wszystkich mieszkańców liczą Czechy, a więcej niż jest wszystkich Węgrów mieszkających w swoim kraju. Żeby zobrazować jak duża to liczba, można też powiedzieć, że osób po 60-tce jest w Polsce więcej niż wszystkich mieszkańców w 3 największym mieście Europy – Londynie.

Polityka senioralna kraju działa wolniej niż ubezpieczyciele

Wraz ze wzrostem liczby seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców naszego kraju, pogłębiają się także ich problemy - finansowe i zdrowotne. W 100 konkretach obecnej koalicji rządzącej jest pięć punktów wprost dotyczących seniorów. Są skierowane na poprawę ich sytuacji w zakresie finansów i zdrowia. Są to jednak działania albo długofalowe, albo wymagające czasu na przygotowanie odpowiednich przepisów i podjęcia politycznych decyzji. Szybciej projekty skierowane do seniorów wdrażają ubezpieczyciele.

- Od wielu lat rozwijamy produkty ubezpieczeniowe dające dodatkowe zabezpieczenie osobom starszym. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w takich sytuacjach jak nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie, umożliwiając wsparcie w postaci transportu do placówki służby zdrowia, wizyty lekarza, dostawy leków czy wizyty w domu seniora. Ubezpieczony może też liczyć na ochronę przed wyłudzeniem wartości pieniężnych. Ochrona dla seniorów jest uzupełnieniem polisy na dom lub mieszkanie – mówi Iwona Konarzewska Menedżer ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia.

Istotnym wsparciem dla seniorów jest sam transport do placówki medycznej

Jednym z największym problemów osób starszych w Polsce jest, dostęp do służby zdrowia. W starszym wieku nie tylko rośnie ryzyko chorób, ale także utraty sprawności i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wg GUS w 2021 roku niecałe 29 proc. osób powyżej 60. roku życia oceniło swoją sprawność fizyczną jako bardzo dobrą lub dobrą, w tym jako bardzo dobrą jedynie 1,4 proc. W innych badaniach aż co czwarty senior wskazuje, że nie ma w swoim pobliżu osób, które mógłby określić jako przyjaciół. Nie ma zatem często do kogo zwrócić się po pomoc.

- Dlatego rośnie popularność świadczenia assistance medycznego obejmującego wizytę pielęgniarki lub lekarza, transport do placówki służby zdrowia, dostawę leków, na przykład po pobycie w szpitalu, czy choćby medyczną informację telefoniczną (telekonsultację czy e-konsultację lekarską). Rozszerzając polisę mieszkaniową o ubezpieczenie dla seniorów, dedykowane dla osób powyżej 60 roku życia, mamy możliwość ubezpieczenia tych, którzy mieszkają lub nie mieszkają z nami w miejscu ubezpieczenia. Ubezpieczenie daje realne wsparcie w trudnych sytuacjach.

 

Praktycznym dodatkiem do polisy mieszkaniowej jest też tzw. druga opinia medyczna, dostępna dla osób do 65 roku życia. To wsparcie w przypadku choroby, które pozwala skonsultować metodę leczenia z wybitnymi, także zagranicznymi specjalistami.

 

100 mln zł kwoty wyłudzonych od seniorów - można to odzyskać z polisy

Finanse to, obok spraw związanych ze zdrowiem, kolejny duży problem dla seniorów. Wg badań stowarzyszenia MANKO około miliona seniorów spotkało się z próbą wyłudzenia pieniędzy. Co roku przestępcy wyciągają podstępem z kont i kieszeni starszych osób ponad 100 mln zł.

 

- W tym kontekście przydatnym dla seniorów rozszerzeniem polisy mieszkaniowej jest klauzula zapewniająca wypłatę (do określonej w warunkach kwoty) w przypadku wyłudzenia pieniędzy przy użyciu podstępu, np. na policjanta czy na wnuczka. Ochroną objęte jest osobiste przekazanie pieniędzy, jak i wypłata środków z banku.

 

________

Najstarsze wg GUS są w Polsce województwa łódzkie (20,9% osób w wieku 65+), świętokrzyskie (20,5%), oraz śląskie i dolnośląskie - po 20% (najmłodsze jest warmińsko-mazurskie – 17,4%). Według szacunków w 2022 roku średnia oczekiwana długość życia mieszkańca Unii Europejskiej wynosiła 80,7 roku - czyli 80 lat i 8 miesięcy. Szacunek dla Polski jest niższy - 77,4 roku.