Czy spadek po rodzicach przechodzi automatycznie?

spadek

Kwestia dziedziczenia po rodzicach nie wydaje się skomplikowana. Okazuje się jednak, że majątek rodziców po ich śmierci nie zawsze przechodzi automatycznie na dzieci. Wiele zależy tutaj od tego, czy spadkodawcy pozostawili testament oraz czy istnieją inni spadkobiercy.

Na jakich zasadach przyznawany jest spadek po rodzicach?

Kodeks cywilny jasno reguluje kwestie związane z dziedziczeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadek w pierwszej kolejności przypada dzieciom spadkodawcy, a także jego małżonkowi. Dziedziczą oni w częściach równych. Należy jednak pamiętać, że część spadku przypadająca małżonkowi spadkodawcy nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W sytuacji, gdy dziecko spadkodawcy już nie żyje, przypadający mu udział spadkowy przypada jego dzieciom. Przepis ten stosowany jest także do dalszych zstępnych, na przykład do wnuków. W przypadku braku zstępnych spadek przypada małżonkowi spadkodawcy i jego rodzicom.

Co w sytuacji, gdy rodzice sporządzili testament?

Powyższe zasady dotyczą dziedziczenia ustawowego, a zatem sytuacji, w której testament nie został sporządzony. Jeżeli jednak dokument taki powstał, znajdujące się w nim zapisy są ważniejsze niż ogólne zasady dziedziczenia. W takim przypadku to testament rozstrzyga, kto odziedziczy majątek rodziców i jaka część przypadnie poszczególnych spadkobiercom.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy testament zostaje podważony lub spadek zostaje odrzucony. Są to przypadki, w których warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy prawnej. Adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym w Gdyni z pewnością pomoże w znalezieniu najlepszego rozwiązania, a także zapewni wsparcie w dopełnieniu niezbędnych kroków prawnych.

Spadek po rodzicach – o jakich formalnościach należy pamiętać?

Osoby, które odziedziczyły spadek po rodzicach, powinny pamiętać, że spadek taki nie przechodzi automatycznie. Niezbędne jest dopełnienie pewnych formalności. Aby formalnie nabyć spadek, należy uzyskać jeden z dwóch dokumentów. Może to być postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na ogół składa spadkobierca. Należy złożyć go w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania zmarłego. W sporządzeniu wniosku pomoże doświadczony prawnik – poprawne przygotowanie dokumentu jest bowiem niezwykle istotne.

Innym rozwiązaniem jest uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia spadku. Jest ono o wiele łatwiejsze – na ogół wystarczy tutaj jedno spotkanie u notariusza. Poinformuje on o niezbędnych formalnościach, dokumentach czy opłatach. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest jednak pełna zgoda wszystkich spadkobierców co do wysokości przypadających im udziałów w spadku.

Zastanawiasz się, czy spadek po rodzicach otrzymasz automatycznie? Skonsultuj się z prawnikiem od prawa spadkowego w Gdyni: https://kancelaria-temida.com/spadki-gdynia/

Prawo spadkowe Gdynia – warto skorzystać z pomocy prawnej

Kwestie związane z nabyciem spadku po zmarłych rodzicach na ogół nie są skomplikowane. Nie należy jednak rezygnować z pomocy prawnika od spadków w Gdyni, ponieważ w wielu przypadkach niezbędne jest dopełnienie pewnych formalności. Są one warunkiem formalnego nabycia spadku.

Czasem mogą również pojawić się dodatkowe komplikacje, jak brak zgody pomiędzy spadkobiercami czy kwestie związane z ewentualnym zachowkiem. Dzięki pomocy prawnej rozwiązanie wszystkich spraw będzie o wiele mniej stresujące – szczególnie w tym trudnym dla spadkobierców czasie.