Bezpieczny senior w Gminie Poraj

Seniorzy Zarki Letnisko 2023

Policjanci z Koziegłów spotkali się seniorami, aby przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nasi seniorzy najczęściej bowiem, z uwagi na swoją łatwowierność i dobre serce, stają się ofiarami złodziei i oszustów.

 

Na spotkaniu policjanci przekazali seniorom cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia na co dzień. Bo im większa świadomość seniorów dotycząca zagrożeń, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dadzą się oni „nabrać” na legendy przestępców. Mundurowi omówili najczęściej popełniane błędy przez seniorów, którzy padli ofiarą przestępstw i stracili oszczędności życia. Poruszyli także, jakie mogą być metody stosowane przez oszustów działających przez telefon, podając się za członka rodziny lub funkcjonariusza policji.
W drugiej części spotkania poruszyli również temat kampanii społecznej #ZNAMTENUMERY, która ma na celu przede wszystkim wypracowanie zasad bezpieczeństwa dla seniorów (łatwy i zrozumiały algorytm zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem). Ponadto uświadomienie seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać.

Seniorzy Zarki Letnisko 2023 2

Warto zapamiętać!


 1. 1. Przez telefon każdy może podawać się za inną osobę!
  2. Bezpieczny senior rozmawiając przez telefon:
      • ma ograniczone zaufanie,
      • nie zdradza poufnych informacji,
      • nie informuje, że posiada oszczędności,
      • nie przekazuje numerów PIN i haseł do konta bankowego,
      • nie podaje swojego numeru telefonu komórkowego,
      • konsultuje z rodziną wszelkie sprawy dotyczące finansów,
      • jeśli ma wrażenie, że ktoś chce go oszukać, rozłącza połączenie przez odłożenie słuchawki lub zakończenie rozmowy oraz powiadamia o tym Policję,
      • wie, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnięcie kredytu!