Rynek pracy vs. seniorzy 45+

Mimo drastycznie starzejącego się społeczeństwa, rynek pracy wciąż nie jest łaskawy dla seniorów. Co może zrobić pracodawca, by wykorzystać doświadczenie dojrzałego pracownika i jednocześnie przystosować go do nowoczesnych warunków pracy?

Największym problemem dla pracownika w wieku senioralnym jest obsługa nowoczesnego miejsca pracy. Nawet dotychczas wykonywana praca biurowa staje się nie lada problemem, jeśli jesteśmy na bakier z komputerem. Niestety duże ograniczenie kompetencji stanowi także nieznajomość języka angielskiego. Nie musi być ona perfekcyjna, dobrze jednak umieć komunikować się w tym uniwersalnym języku choćby w stopniu podstawowym.

Zmiany, które dokonują się na rynku pracy, stanowią nie lada wyzwanie dla seniorów. Powstały bariery między młodymi pracownikami a doświadczonymi, których można określić mianem seniorzy 45+

Unia Europejska dostrzegając ten problem finansuje kursy zawodowe przeznaczone dla starszych pracowników. Ich celem jest przystosowanie zawodowe do nowoczesnego miejsca pracy. Aktywni zawodowo seniorzy uczą się na tych kursach podstaw obsługi komputera, urządzeń biurowych, zdobywają wiedzę dotyczącą efektywnego przeszukiwania zasobów Internetu, poznają także podstawy j. angielskiego.

Pracodawcy powinni kierować doświadczonych pracowników na szkolenia, ponieważ dzięki nim będą mogli w pełni wykorzystać ich potencjał. Seniorzy 45+ stanowią grupę najcenniejszych pracowników. Dzięki szkoleniom podnoszącym kwalifikację, pracodawcy nie będą musieli hamować ich ścieżki awansu, co będzie z korzyścią dla obu stron.