Kogo uważamy za seniora?


W najnowszym, październikowym numerze Reader's Digest opublikowane zostały wyniki sondażu Eurobarometr Active Ageing, który ujawnia uderzające różnice w opiniach na temat wieku i kwestii z nim związanych w różnych krajach europejskich.

Debata na temat starzejących się społeczeństw Europy nabiera na sile. Kiedy postrzegamy ludzi jako starych? Jak oceniamy kwestie związane z wiekiem? Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki sondażu opublikowanego przez Komisję Europejską, a zaprezentowane na łamach październikowego wydania magazynu Reader's Digest. Sondaż przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na próbie 31 280 Europejczyków w wieku od 15 lat. Co ciekawe, na temat wieku i kwestii z nim związanych Europejczycy mają zróżnicowane zdania.

Wyraźnie różnice między krajami prezentują się w postrzeganiu osoby jako starszej. Średni wynik dla Unii Europejskiej to 63,9 lat. Jednak na Słowacji to już 57,7 lat, a w Holandii aż 70,4 lat. Polacy uważają, że osoba starsza to taka, która ma 62,8 lat; jednocześnie przestajemy kogoś określać jako młody już w wieku 38,6 lat. W UE średni wiek osób, o których przestajemy mówić „młode" to 41,8. W Europie opinie wahają się od 36,7 na Malcie do 50,8 na Cyprze. Jednocześnie średnia oczekiwana długość życia w Unii Europejskiej to dla mężczyzn 76,4 lat, zaś dla kobiet aż 82,4 lat. W Polsce odpowiednio: 71,5 oraz 80,1 lat (Eurostat, 2009).

Średnio 57% mieszkańców Europy uważa swój kraj za przyjazny dla starszych. Przy tym tylko 21% takich osób jest na Węgrzech, zaś najwięcej w Luksemburgu – 81%. W Polsce jedynie 38% respondentów jest zdania, że nasz kraj jest sprzyja starszym ludziom.

Aż 33% Europejczyków chciałoby pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najmniej takich osób jest na Słowenii – tylko 16%, a najwięcej w Dani – 57%. Wśród Polaków 37% ankietowanych zadeklarowało chęć pracy po uzyskaniu możliwości otrzymywania świadczeń emerytalnych.

***

źródło: 

Reader's Digest

Miesięcznik Reader's Digest to najpopularniejszy magazyn na świecie, który co miesiąc trafia do ponad 60 milionów czytelników. Ukazuje się w 50 wydaniach i 20 językach. To magazyn o różnorodnej tematyce – od zdrowia, ekologii, po egzotyczne podróże i pasjonujące historie z życia.

Wydawnictwo Reader's Digestjest częścią The Reader's Digest Association, Inc. (www.rd.com), międzynarodowego wydawnictwa, które jest liderem marketingu bezpośredniego i tworzy książki, nagrania muzyki, wideo i publikacje w internecie. Więcej informacji znaleźć można na stronie polskiej edycji www.digest.pl