Teatroterapia

Teatroterapia - może występować w formie biernej (oglądanie spektakli i dyskusja na ich temat) lub w formie czynnej (seniorzy odgrywają określone role).

Jej rodzajem jest psychodrama, która polega na przedstawieniu pewnych sytuacji, scenek w formie improwizowanej lub zaplanowanej roli. Celem takich działań jest przeżycie trudnych emocji w bezpieczny sposób w ramach grupy, uzewnętrznienie ich i uporanie się z nimi.

seniorzy.PL