Zespół stresu pourazowego

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest to zaburzenie, rozwijające się u osób, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia,

stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia, takiego jak np. udział w wojnie (a nawet wysłuchanie/obejrzenie relacji uczestników) czy śmierć bliskiej osoby. Może on pojawić się bezpośrednio po zdarzeniu lub nawet z kilkumiesięcznym lub kilkuletnim opóźnieniem.

Objawy zespołu stresu pourazowego można podzielić na:

  • Ponowne przeżycie urazu przejawiające się w nawracających wspomnieniach, koszmarach, retrospekcjach traumatycznych zdarzeń.
  • Unikanie myśli, refleksji, uczuć, przedmiotów, miejsc, osób związanych z traumą.
  • Negatywne myśli i emocje, obejmujące pesymistyczne i jednocześnie wyolbrzymione przekonania o sobie lub o rzeczywistości, odczuwanie wstydu lub poczucia winy, odczuwanie wyobcowania.
  • Zmiany w reakcjach emocjonalnych – odczuwanie drażliwości, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, skłonność do lekkomyślnych i potencjalnie niebezpiecznych zachowań.

Objawy zespołu stresu pourazowego diagnozuje się na podstawie wywiadów (rozmowy ukierunkowanej) z pacjentem. Pomocne może być zaobserwowanie u pacjenta takich objawów, jak: zmęczenie, silne napięcie lekowe, uczucie bezsilności, drażliwość i agresja, koszmary senne, bezsenność, które można powiązać bezpośrednio z wystąpieniem sytuacji traumatycznej.

Zespół stresu pourazowego może prowadzić do depresji, a nawet samobójstwa. Stąd wskazanie do jego leczenia, które przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to terapia poznawczo - behawioralna, w wyniku której pacjent ma zmienić sposób myślenia i reagowania na bodźce wywołujące lęk. Z reguły ten etap trwa kilka miesięcy. Kolejny polega na leczeniu farmakologicznym – podawaniu pacjentowi leków przeciwdepresyjnych. W zdecydowanej większości przypadków leczenie kończy się sukcesem.

seniorzy.PL