Zdrowie polskich seniorów

Zdrowie polskich seniorów w czasie pandemii. W sierpniu 2020 r Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badanie wśród 1118 osób w wieku 60+, z czego 79,3% stanowiły kobiety, a 17,1% mieszkańcy obszarów wiejskich.

Seniorzy odpowiadali na szereg pytań, w szczególności dotyczących dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz dostępności personelu medycznego w dobie Covid 19. Analiza udzielonych odpowiedzi dowodzi, że w tym trudnym okresie seniorzy skarżyli się na brak informacji na temat tego co się aktualnie dzieje oraz na wzrost poczucia osamotnienia (co drugi badany) i pogorszenie stanu zdrowia. Blisko 67% badanych miało problem z dostępem do opieki medycznej, w szczególności do lekarzy specjalistów. Jednocześnie zdecydowana większość (86%) nie miała problemu z uzyskaniem e-recepty, co umożliwiało kontynuowanie dotychczasowego leczenia chorób przewlekłych. Tym samym 2/3 badanych nie przerwało leczenia w dobie pandemii, a 1/3 postanowiła kontynuować leczenie we własnym zakresie („samoleczenie”). Z badania wynika, że pandemia w większym stopniu wpłynęła negatywnie na zdrowie fizycznie, niż psychiczne seniorów (14%). 80% badanych zadeklarowało, że mieli z kim porozmawiać o swoich problemach, niekoniecznie były to osoby z grona rodzinnego. Badani deklarowali, że brakuje im kontaktu stacjonarnego z lekarzami, gdyż teleporada nie zastąpi kontaktu z człowiekiem. Wskazywali również na potrzebę intensyfikacji kontaktów społecznych, które uległy osłabieniu wskutek Covid-19. Podobne badania były prowadzone w innych krajach UE, w tym we Włoszech. Uzyskane wyniki pokrywają się z tymi uzyskanymi w toku badania prowadzonego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Włoscy seniorzy również uskarżali się na poczucie osamotnienia i utrudniony dostęp do świadczeń medycznych w dobie pandemii, jak również pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego.

seniorzy.PL