Kapsułka endoskopowa

Kapsułka endoskopowa – jest to kolejna alternatywa gastroskopii. Badanie polega na połknięciu przez pacjenta małej kamery usytuowanej w kapsułce.

Po połknięciu kamera przemieszcza się wewnątrz organizmu wykonując szereg zdjęć, które są przekazywane lekarzowi, za pośrednictwem urządzenia które jest zakładane pacjentowi. Przeciwskazaniem do wykonania badania są: zwężenie oraz niedrożność przewodu pokarmowego, zanurzenie połykania, wszczepiony stymulator serca, zrosty po operacjach brzusznych, ciąża. Przed badaniem pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, przebytych operacjach brzucha, wszczepionych urządzeniach elektrycznych. Na 3 dni przed badaniem pacjent powinien przejść na dietę półpłynną, w a dniu poprzedzającym badanie przyjąć środek przeczyszczający. Badanie obarczone jest minimalnym ryzykiem powikłania w postaci zakleszczenia się kapsułki w organizmie.

seniorzy.PL