Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Pełnomocnik dla seniora

Bywają sytuacje w życiu seniora (najczęściej spowodowane problemami zdrowotnymi, w tym niepełnosprawnością), w których potrzebuje pomocy innych osób w załatwianiu swoich spraw. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w załatwianiu spraw w urzędach, konieczne jest posiadanie pełnomocnika.

W jaki sposób można ustanowić pełnomocnika i czy jest to związane z kosztami?

Przychodnia zdrowia- zapisując się do placówki senior wypełnia formularz, w którym upoważnia osoby do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia. W zależności od przychodni, mogą one wymagać dodatkowych upoważnień związanych np. z odbieraniem wyników badań. Ustanowienie takiego pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Bank – placówki z reguły oczekują, by pełnomocnictwo zostało podpisane na ich formularzu. Podpis powinien złożyć senior wraz z pełnomocnikiem w obecności pracownika banku. Niekiedy wymagane jest, by pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo bankowe jest odpłatne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku tej instytucji pełnomocnictwo jest udzielane na specjalnych drukach dostępnych w oddziałach lub możliwych do pobrania ze stronu internetowej ZUS z zakładki: wzory formularzy. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Poczta Polska – senior samodzielnie sporządza pełnomocnictwo, podając dane pełnomocnika oraz zakres udzielanego pełnomocnictwa. W przypadku upoważnienia do odbierania korespondencji sądowej, pełnomocnictwo udzielane jest na specjalnych drukach dostępnych na Poczcie. Pełnomocnictwo pocztowe, z wyjątkiem upoważnienia do odbierania korespondencji sądowej, jest bezpłatne.

Kto może być pełnomocnikiem? Pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat i ma zdolność do czynności prawnych. Nie musi być spokrewniona z seniorem. Należy podkreślić, że takie czynności jak: sporządzenie i odwołanie testamentu nie mogą być zlecone pełnomocnikowi. Ważne jest również, że pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią seniora.

seniorzy.PL

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież