Dotacje na biznes dla seniorów

Promowanie aktywności zawodowej osób starszych leży u podstaw polityki pracowniczej Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich. Proces starzenia się społeczeństw nie jest ignorowany przez nasze państwo. Coraz większa liczba seniorów w wieku emerytalnym stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu. Sytuacja ta może ulec zmianie dzięki aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.

Czytaj więcej...

Rynek pracy vs. seniorzy 45+

Mimo drastycznie starzejącego się społeczeństwa, rynek pracy wciąż nie jest łaskawy dla seniorów. Co może zrobić pracodawca, by wykorzystać doświadczenie dojrzałego pracownika i jednocześnie przystosować go do nowoczesnych warunków pracy?

Czytaj więcej...

Poszukiwana 45+

... czy kampania aktywizująca zawodowo seniorki odniosła sukces?


Dwa lata temu rozpoczęto kampanię „Poszukiwana 45+ : rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie”. Finansowana z funduszów unijnych akcja informacyjna miała przekonać pracodawców do zatrudniania seniorek.

 

Czytaj więcej...

Gorące dyskusje na temat reformy emerytalnej

Gorące dyskusje na temat reformy emerytalnej
Reforma systemu emerytalnego nie od dziś budzi kontrowersje. Zdania podzielone są w wielu kwestiach. Duży sprzeciw budzi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podwyższenie go z 60/65 lat do 67. Ekonomiści przekonują jednak do tego pomysłu argumentując swe poparcie tym, że więcej zarabiający seniorzy, także więcej wydają, wpływając na rozwój gospodarki i tym samym powstawanie nowych miejsc pracy.
Specjaliści ds. finansów skrytykowali niemal jednogłośnie propozycję resortu pracy, wedle której moglibyśmy jednorazowo wypłacić składki uzbierane w OFE. Istniałaby także możliwość całkowitej rezygnacji z II filaru i przeniesienia składki do ZUS. Takie rozwiązanie wiązałoby się z doraźnym zwiększeniem środków państwowych na wypłaty emerytur. Kraje, które wdrożyły podobne rozwiązanie dowiodły, że skutki realizacji projektu są bardzo kosztowne. Wiele osób mało zamożnych wypłacało wszystkie pieniądze, zaś potem w wieku emerytalnym, nie miały się z czego utrzymać.
Zrównanie i zwiększenie wieku emerytalnego do 67 lat, mogłoby przynieść znaczne wpływy do budżetu państwa. Seniorzy, których średnia długość życia znacznie się wydłużyła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, deklarują chęć utrzymania aktywności zawodowej. Czy jednak wprowadzenie podobnych zmian byłoby możliwe?
Reforma systemu emerytalnego nie od dziś budzi kontrowersje. Zdania podzielone są w wielu kwestiach. Duży sprzeciw budzi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podwyższenie go z 60/65 lat do 67.
Czytaj więcej...

ZUS bierze symulantów pod lupę

ZUS bierze symulantów pod lupę
Przedłużające się zwolnienia bywają niekiedy sposobem wygospodarowania sobie specyficznego urlopu na żądanie. Nieodpowiedzialne zachowanie pracowników na niesłusznie przedłużonym chorobowym w rzeczywistości obciąża pozostałych, nakładając na nich dodatkowe obowiązki. Co ciekawe ofiarą nieuczciwych zwolnień bywają często seniorzy, posiadając bogate doświadczenie, muszą przejmować obowiązki symulantów.
ZUS postanowił sprawdzić schorowanych pracowników, intensyfikując kontrole w całym kraju. W minionym roku, dzięki takiej polityce udało się odzyskać aż 150 milionów złotych. Korzystając z ustawowych uprawnień ZUS kontroluje nie tylko prawidłowość wystawiania zwolnień lecz także sposób ich wykorzystania.
W minionym roku ZUS przeprowadził aż 287 tysięcy kontroli. Kazało się, że 12,2 proc. skontrolowanych osób było zdolnych do pracy, zaś 22 tysiące nie poddały się rehabilitacji mimo wyraźnego wskazania. Tym osobom wstrzymano wypłatę chorobowego. Zaniepokojeni wynikami kontroli z 2009 roku, urzędnicy kontrolują zwolnienia, licząc na ukrócenie uciążliwego procederu.
zusPrzedłużające się zwolnienia bywają niekiedy sposobem wygospodarowania sobie specyficznego urlopu na żądanie. Nieodpowiedzialne zachowanie pracowników na niesłusznie przedłużonym chorobowym w rzeczywistości obciąża pozostałych, nakładając na nich dodatkowe obowiązki. Co ciekawe ofiarą nieuczciwych zwolnień bywają często seniorzy, posiadając bogate doświadczenie, muszą przejmować obowiązki symulantów.
Czytaj więcej...

Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy
Dyskryminacja w miejscach pracy dotyczy nie tylko kobiet w ciąży, młodych matek, czy niepełnosprawnych. Niestety ale dyskryminowani są także seniorzy. Najlepszym dowodem są publikowane w Internecie i gazetach ogłoszenia o pracę. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowało 60 tysięcy ogłoszeń o pracę. Niemal połowa dyskryminowała jakąś grupę społeczną.
W rzeczywistości najczęściej rozpoznawano dyskryminację ze względu na płeć. Do sklepu poszukiwano pań, zaś do pracy przy koniach, panów. Drugim aspektem dyskryminacji, był wiek. Poszukiwani są młodzi. Często oferty kierowane są do studentów lub ambitnych, bez doświadczenia - zatem młodych ludzi.
Niepokojące jest także pomijanie starszych pracowników w programach szkoleniowych. Firmy, często bardzo niesłusznie, stawiają na młode pokolenia. Co powinno być jasne, wiek pracownika nie wpływa negatywnie na jego sprawność umysłową. Doświadczenie "starych" pracowników jest bezcenne.
Wielu pracodawców docenia najstarszą kadrę, zaś ogłoszenia dla młodych ambitnych, często są powodowane chęcią wykorzystania ich zapału, pasji, entuzjazmu, które zgodnie z utwierdzonymi stereotypami nie kojarzą nam się z osobami starszymi. Polski rynek pracy ulega metamorfozie, dyskryminacja jest wstydliwym problemem firm, które negatywnie wpływają na ich wizerunek.
Dyskryminacja w miejscach pracy dotyczy nie tylko kobiet w ciąży, młodych matek, czy niepełnosprawnych. Niestety ale dyskryminowani są także seniorzy. Najlepszym dowodem są publikowane w Internecie i gazetach ogłoszenia o pracę. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowało 60 tysięcy ogłoszeń o pracę. Niemal połowa dyskryminowała jakąś grupę społeczną.
Czytaj więcej...