Jak uzyskać dodatek do emerytury?

Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, mogą dodatkowo ubiegać się o pieniądze należne poszczególnym grupom osób starszych.

Dodatki pieniężne przysługują przede wszystkim seniorom, którzy mają status ofiary wojennej, kombatanta. Dodatek do emerytury otrzymują także inwalidzi wojenni i górnicy. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie dokładnie ekwiwalenty przysługują poszczególnym grupom.

Czytaj więcej...

Pracujący seniorzy i zawieszona emerytura

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie ustawa, na mocy której są zawieszane emerytury specyficznym grupom seniorów. Obejmuje ona osoby w wieku emerytalnym, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Czytaj więcej...

List motywacyjny dla seniora

Seniorzy, którzy aktywnie uczestniczą w licznych procesach rekrutacji na nowe stanowiska lub pojedyncze zlecenia, powinni posiadać odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne.

List motywacyjny jest naszą wizytówką. Na jego podstawie pracodawca poznaje naszą osobowość, sposób myślenia, formułowania wypowiedzi. Podstawową zasadą w tworzeniu listu motywacyjnego jest zachowanie jego poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Czytaj więcej...

Seniorzy 50+ i aktywność zawodowa

Czy warto inwestować w starszych zawodników? Przez lata pokutowało błędne przekonanie, że starsi pracownicy są powolniejsi, nie radzą sobie z wyzwaniami intelektualnymi tak dobrze, jak młodsza, dynamiczna kadra. Czy tendencja ta wciąż się utrzymuje?

Czytaj więcej...

Zawód: Święty Mikołaj

Grudzień to bardzo pracowity miesiąc dla Świętego Mikołaja. Seniorzy, którzy chcą wykorzystać kreatywnie ten czas, mogą wcielić się w tę sympatyczną postać, a przy okazji podreperować domowy budżet.

Czytaj więcej...