IKP - Internetowe Konto Pacjenta

IKP grafika

Internetowe Konto Pacjenta *1 

dr Joanna Plak-Warecka

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to narzędzie, które umożliwia pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i porządkuje rozproszone informacje medyczne w jednym miejscu. Znajdują się na nim dane dotyczące przeszłego, aktualnego, planowanego leczenia. Posiadanie konta umożliwia także załatwienie wielu formalności medycznych w trybie online, bez konieczności wizyty w placówce medycznej.

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się, w szczególności takie informacje, jak: e-recepty wystawione/zrealizowane/zrealizowane częściowo; dawkowanie leku, przepisanego przez lekarza; wykaz bezpłatnych leków dla osób 65+ i do 18. roku życia; historia wizyt w przychodni/u lekarza oraz innych zdarzeniach medycznych, również finansowanych prywatnie; pomoc medyczna jakiej udzielono, wraz z informacją o kosztach po stronie NFZ; wystawione skierowania i e-skierowania; wystawione e-zlecenia na wyroby medyczne; e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione w związku z chorobą i macierzyństwem; szczepienia; historia leczenia osoby bliskiej, która do tego upoważniła — a także dziecka do 18. roku życia; kto i kiedy zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość opłaconych składek czy data zarejestrowania ostatniej składki; wyroby medyczne zrefundowane przez NFZ; elektroniczna dokumentacja medyczna np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR, o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie; indywidualny plan opieki medycznej wraz z harmonogramem leczenia.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia elektroniczne załatwienie takich formalności, jak: odbiór e-recepty SMS-em lub e-mailem; odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem); zamówienie online e-recepty na stałe leki, o ile placówka odbiera zgłoszenia; zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej; upoważnienie kogoś bliskiego lub medyka do odbioru recept lub wglądu do dokumentacji medycznej; złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); uzyskanie e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus oraz zapisanie się od razu na badania; zmiana e-recepty na transgraniczną; umówienie się na szczepienie przeciw COVID-19; pobranie Unijnego Certyfikatu COVID.

W celu zalogowania się do IKP należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl, w zakładkę Internetowe Konto Pacjenta oraz wybrać jeden ze sposobów logowania, tj.: profil zaufany, e-dowód, aplikacja mObywatel lub konto internetowe w banku. Po zalogowaniu można korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności. Z Internetowego Konta Pacjenta można korzystać także na telefonie komórkowym, pobierając aplikację mojeIKP.

 

*1  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi/ dostęp 15.03.2024