Stany depresyjne u Seniorów III

Senior w kryzysie- jak sobie pomóc? *1 

Cz III

dr Joanna Plak-Warecka

Współczesna rzeczywistość budzi niepokój wśród wielu seniorów. Nadmiar informacji, bodźców, zagrożenia m.in. w postaci konfliktów zbrojnych, a także dotkliwa samotność, bardzo negatywnie wpływają na ich samopoczucie, powodując pogorszenie nastroju, stany depresyjne, a w skrajnych sytuacjach myśli (i działania) samobójcze. Należy podkreślić, że w przypadku seniorów próby samobójcze są z reguły udane. Dlatego tak ważne jest zapobieganie takim sytuacjom, w szczególności poprzez uświadomienie osobom starszym jak mogą same sobie pomóc, gdy doświadczą sytuacji kryzysowych i myśli samobójczych.

W niniejszym artykule omówię jedno z takich narzędzi – Widok z helikoptera.

Senior, który znajduje się w sytuacji kryzysowej, jest w nią silnie zaangażowany emocjonalnie. To powoduje, że ciężko mu ocenić ją z dystansu i podejść do niej racjonalnie. Potrzebne są mu działania, które pozwolą uspokoić emocje, wyciszyć umysł i zwiększa szanse na to, że senior nie sięgnie po ostateczne metody na rozwiązanie swoich problemów. Narzędziem, umożliwiającym spojrzenie z szerszej i bardziej odległej perspektywy jest „widok z helikoptera” . Umożliwia ono spojrzenie na daną sytuację z perspektywy różnych osób oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1). Perspektywa „Ja” - na co reaguję? Co ta sytuacja dla mnie znaczy? 2). Perspektywa „Inni” – jak to wygląda dla innych osób, które uczestniczą w tej sytuacji? 3). Perspektywa „Obserwator” - jak to wygląda dla osoby z zewnątrz, która nie bierze udziału w sytuacji, nie jest w nią zaangażowana emocjonalnie. 4). „Mądry umysł” – co najlepszego możesz zrobić dla siebie, dla innych, dla danej sytuacji? Spojrzenie na daną sytuację z różnych perspektyw pozwoli wyciszyć emocje i zracjonalizować dalsze kroki.

 

*1  Źródło: https://emocje.pro/formularz-samobojstwo-plan-bezpieczenstwa-i-kryzys-stopp-oraz-widok-z-helikoptera/ dostęp 20.10.2023